En hjärtesak på Demo@vitalis förändrar världen…

En liten dosa kan förbättra hjärthälsan för miljoner människor. Den smarta dosan, ett slags digitalt stetoskop, visades på Demo@vitalis i våras. Det ledde till att investerare strömmade till. Sedan några veckor finns Coala Heart Monitor, som systemet kallas, ute på marknaden. Och gör stor succé!

På scenen Demo@vitalis på Vitalis 2017 får deltagarna 200 sekunder på sig att visa upp en “connected health”-produkt. Genomslaget kan bli fantastiskt! Det visar inte minst exemplet Coala Life, ett svenskt medicintekniskt företag, inriktat på hjärtdiagnostik som tog chansen på Demo@vitalis 2016. Man visade sin nyutvecklade produkt: hjärtmonitorn Coala, en unik eHälso-produkt som övervakar hjärtverksamheten.


Philip Siberg.

Systemet inkluderar molntjänster med avancerad screening och analysteknik. Användaren får möjlighet att kolla upp sitt hjärta när som helst, var som helst.
– Systemet bygger på mångårig forskning, säger Philip Siberg, VD på Coala Life, som menar att framträdandet på Demo@vitalis gav ett lyft åt affärsidén:
– Tillfället var helt rätt. Vi hade just tagit fram vår första demo, där vi visade upp produkten och vad den kunde göra. Utfallet blev väldigt lyckat. Vi fick värdefulla kontakter och uppmärksamheten ökade rejält.
Under de följande månaderna strömmade kapital in till företaget från ledande entreprenörer och investerare i Life Science-världen. Och i slutet av november kunde den färdiga produkten, hjärtmonitorn Coala, lanseras på den svenska marknaden.

Marknadsföringen har varit konsumentinriktad och köpare är än så länge mest privatpersoner. Alla kan ta den till sig, den är ju så lätt att använda: Allt du gör är att hålla den lilla Coala-dosan mot bröstet i 30 sekunder. Mätningen av EKG och hjärtljud förs med Bluetooth-teknik via din smartphone upp i molnet för analys för att sedan presenteras direkt i din smartphone. Allt dokumenteras i appen under ”Min journal”.
– Undersökningen är lätt att göra till en rutin. Till exempel i samband med att man borstar tänderna på morgonen eller kvällen, konstaterar Philip.

Priset på Coalan är 1 295 kr. Men för att den ska fungera behöver man också teckna ett abonnemang för molntjänsterna: analyser, datasäkring, m m.  Coala Life har även etablerat ett samarbete med Lloyds Apotek, en av Europas största aktörer inom apotekssektorn, som återförsäljare. Och man har flera pågående affärsdiskussioner inom vårdsektorn.
– Inom kort ska vi t ex pitcha för ledningsteamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som visar stort intresse för nya digitala lösningar, berättar Philip.

Men hur ser den typiske Coala-kunden ut? Jo, hen är 40+ och orolig för sitt hjärta.
– Han eller hon har kanske har uppsökt sjukvården för hjärtbesvär, det är ju ändå den näst vanligaste orsaken till akutbesök. En annan vanlig orsak är att man har hjärtproblem i släkten och att man därför vill ha koll, säger Philip.
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Och i ett globalt perspektiv är den potentiella kundgruppen förstås gigantisk.
Philip Siberg pekar t ex på att hundratusentals personer lider av förmaksflimmer, många utan att veta om det.

– Forskning visar att dessa personer löper fem gånger högre risk att drabbas av stroke. En av de stora fördelarna med vår produkt är att det är enkelt att upptäcka just förmaksflimmer, så man vet om man har det. Coala-systemet är uppbyggt för att spåra avvikelser, att tidigt hitta saker innan det händer något allvarligt.
– Identifierar systemet något misstänkt kan abonnenten direkt koppla upp sig till Hjärtupplysningen, en extern vårdgivare, och prata med experter för att få stöd och vägledning, framhåller han.

Det kan leda till att medicinering sätts in i tid. Eller, i fallet med förmaksflimmer, kanske till en operation som avlägsnar problemen. Förutom de uppenbara fördelarna för den enskilde kan tidiga insatser också leda till betydande samhällsvinster.  Hälsostatistik visar att ca 250 000 personer varje år besöker akuten med oro för hjärtsjukdom. Runt 10% av dem diagnostiseras med allvarlig hjärtsjukdom. Många skickas hem utan fastställd diagnos, men med fortsatt oro.
– Kan man med Coalans hjälp mildra oron och undvika onödiga akutbesök kan det bli en enorm avlastning för sjukvården, menar Philip. Coala-systemet öppnar också nya möjligheter att följa patienter på distans. Redan idag kan alltså en patient som besöker doktorn plocka fram sin smartphone och visa upp relevanta hjärtvärden.

Systemet är även anpassat för att man på t ex sjukhus, vårdcentraler eller företagshälsovård löpande ska kunna följa utvecklingen hos en patient. Philip Siberg ser stora utvecklingsmöjligheter:
– Vi har inte den tjänsten på marknaden ännu, men tekniskt är den klar. Vi drar inom kort igång ett försök tillsammans med en ledande vårdgivare i Göteborg.

Vinn en Coala!
Det kan löna sig att besöka Vitalis och Demo@vitalis 25-27 april 2017! Coala Life lottar ut ett exemplar av hjärtmonitorn Coala, inklusive ett års abonnemang (värde totalt ca 2 500 kr), bland besökarna.