Årets stipendiater ritar om kartan

Vitalis-stipendiaterna 2016 har inte bara gjort succé. Idag, ett halvår efter utdelningen, håller deras innovationer på att införas runt om i Sverige.
Inom både sjukhusvård och socialtjänst ritas kartor om: gamla mönster bryts, processer effektiviseras i grunden.

Det ena stipendiet gick till kirurgen Lina Westman som tillsammans med kollegan Niklas Zar utvecklat IT-stödet ”Vårdförloppet”.
– Vi har fått ett helt fantastiskt gensvar, säger hon.

Deras egenutvecklade system är nu bl.a. på väg att införas på landets största sjukhus, Karolinska i Solna.

Fungerar i alla vårdprocesser
Lina och Niklas, båda verksamma i Region Jönköpings län, utarbetade ”Vårdförloppet” som en arbetsmetodik inom cancervården.
Genom strukturerad journalföring flyttas relevanta journaldata automatiskt till en digital patientöversikt som ger vårdgivaren dagsfärska ledtider och full kontroll över vårdprocessen.
Lina framhåller att IT-stödet, som nu införts på regionens tre sjukhus, fungerar lika bra i alla typer av vårdprocesser.
– I vår region är det är fullt implementerat för nedre abdominell kirurgi. Även sektionerna för lungmedicin och bröstcancer är på väg att införa systemet.

Men det är inte bara på hemmaplan det har hänt saker.
– Jag tror att alla sjukhus i Sverige som har samma journalsystem som vi, Cambio Cosmic, har hört av sig sedan vi fick Vitalis-stipendiet, säger hon.
– De är jätteintresserade av att implementera Vårdförloppet och för dem är det extra lätt eftersom grundutseendet är detsamma.
Representanter för Akademiska sjukhuset i Uppsala varit på studiebesök i Jönköping. Lina själv har varit i Östersund och föreläst.
– Och inom kort ska vi till Västerås: där ska vi visa Vårdförloppet och de ska visa förbättringsprojekt som de håller på med, berättar hon.

Införs på Karolinska
Allra störst intresse har kanske Karolinska Universitetssjukhuset i Solna visat. Där har Lina Westman, i samarbete med överläkaren Annika Sjövall, startat ett pilotprojekt vid sektionen för nedre abdominell kirurgi.
– Karolinska har ett annat journalsystem, TakeCare, och utnyttjar dess möjligheter att flagga upp data. Men det är exakt samma princip och det ser precis likadant ut, förklarar Lina.
Nu är grundarbetet klart, alla mallar och Excel-filer är på plats.
– Förhoppningen är att det kommer att implementeras där under 2017.
Lina är väldigt tacksam för den uppmärksamhet Vitalis-stipendiet gett.
– Både jag och Niklas är ju kliniskt verksamma. Vi skulle inte ha tid att gå ut och berätta vad vi kommit på, säger hon.
– Vitalis-stipendiet blev en slags katalysator: en väldigt bra möjlighet för oss att få ut informationen, utan att det kostade oss en massa extra tid.

Socialjouren effektiviseras
Det andra Vitalis-stipendiet gick till Sara Salegård, e-strateg i Skövde kommun, för en smart kommunikationslösning inom socialjouren för de 15 samverkande kommunerna i Skaraborg.

– Jag har fått väldigt positiv respons under det senaste halvåret. Det är uppenbarligen många som uppmärksammar stipendiet, säger hon.

– Det har skrivits en del i pressen och jag har blivit inbjuden att tala i olika sammanhang. Och så har flera kommuner från andra delar av landet har hört av sig, intresserade av att följa vårt exempel.
Det gemensamma problemet för socialjouren runt om i Sverige har varit att handläggare och ansvariga politiker varit tvungna att mötas fysiskt, ofta mitt i natten, för att ta beslut om akuta insatser.
Med den nyutvecklade e-tjänsten hanteras frågorna direkt, oberoende av plats. Handläggningen blir effektiv och hanteringen av känslig information betydligt säkrare än tidigare.
– Vi har uppnått en win-win-situation för alla. Vi har förenklat processerna, samtidigt som vi höjt säkerheten, konstaterar Sara.

Växjö står näst i tur
Hon menar att deras lösning också blivit ett bra exempel för verksamhetsutvecklingen, internt i kommunerna.
– Vi visar ju hur man kan införa ny teknik och samtidigt hantera sekretessen.
– Och eftersom socialjouren hanterar de allra känsligaste av känsliga uppgifter kan ingen förvaltning påstå att ”det inte skulle fungera hos oss, eftersom vi hanterar så känsliga uppgifter”.
Växjö, Örebro och Falkenberg är några av de kommuner som Sara varit i kontakt med.
– Längst fram ligger nog Växjö, som vi haft ett par möten med. Deras politiker är väldigt intresserade. De har också samma tekniska plattform som vi, vilket gör det enkelt att införa.
Just nu håller Sara och hennes team på att vidareutveckla systemet.
– Som det är uppbyggt idag får socialtjänsten bara information i efterhand, när det har hänt något. Alltså reaktivt.
– För att ytterligare öka effektiviteten håller vi därför på att ta fram en kompletterande tjänst som kan användas proaktivt, t ex inför en helg då man misstänker att det kan bli stökigt.