Famna gör idéer till verklighet

Ideell, idéburen vård och omsorg är grunden för branschorganisationen Famna med ett 50-tal medlemmar runt om i Sverige. Och man utvecklar ständigt nya idéer och innovationer.
– Därför är Vitalis ett spännande forum för oss, säger Jenny Hjalmarson på Famna, ny medlem i Vitalis programråd.

Medlemmarna är organisationer som bedriver verksamhet inom ett stort fält: sjukvård, rehabilitering, palliativ vård, vårdcentraler, jourhem, äldreomsorg, socialt arbete bland utsatta människor, m m.

Bland dem märks flera stads- och räddningsmissioner, stödverksamheter och jourhem, Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stockholms sjukhem, Stora Sköndal och Svenska Röda Korset.

– Vi stöttar våra medlemmar på olika sätt: för ut våra frågor, försöker påverka politiken, jobbar med utbildningsinsatser, utveckling och kvalitetsfrågor, berättar Jenny Hjalmarson.

Även om flera stiftelser har sin grund i donationer är en stor del av dagens verksamhet finansierad av offentliga medel. Anledningen är enkel: från politiskt håll ser man ett behov av det arbete Famnas medlemmar bedriver.

– Därför är det också viktigt för oss att vara med och synas, att visa att den idéburna sektorn är en viktig aktör i de här frågorna, understryker Jenny, som sedan i våras har tagit plats i Vitalis programråd.

Till vardags är hon projektledare för en testbädd inom den idéburna sektorn, ett Vinnova-finansierat projekt kring personcentrerad vård och social omsorg.

– Där jobbar vi också mycket med eHälso-frågor, bl a med att utveckla ett IT-stöd för personcentrerad dokumentation och uppföljning.

– På så sätt har vi närmat oss Vitalis. Vi har varit med och föreläst och flera av våra medlemmar samarbetar med utställare i utvecklingsprojekt.

Hon tror att Famna har en del att bidra med till utvecklingen av eHälsa.

–  Vi är inte lika låsta som offentliga aktörer, t ex när det gäller upphandlingsregler och därför är vi ofta enklare att samarbeta med för IT-företag som vill utveckla en idé, säger hon.

Hon framhåller också att vinstintressen inte styr verksamheten, istället är  personcentreringen viktig för Famna:

– Det är alltid de behövande vi vill göra livet bättre för.

De korta beslutsvägarna underlättar. Jenny Hjalmarson tar ett exempel från Bräcke diakoni i Göteborg, som nyligen tog ett initiativ för asylboende.

– Trots att alla nyanlända har rätt till en hälsokontroll är det många som aldrig gör en sådan, bl a på grund av språkproblem, det kan vara svårt att ta sig till en vårdcentral och resan kostar en del, konstaterar hon.

Bräcke diakoni fick idén att istället sätta ihop ett mobilt team, med läkare, sjuksköterskor och utrustning, och åka ut och besöka asylboenden.

– När teamet kommer fram jobbar man aktivt: tar reda på om där finns någon som är läkarkunnig och kan hjälpa att prioritera, om någon kan tolka, etc.

– De gör en stor insats. Det finns ett brinnande engagemang och det har blivit populärt att jobba i asylteamet, det är lätt att få vårdpersonal att ställa upp.