Välfärdsteknik

Spåret handlar om utvecklingen av välfärdsteknik i kommuner, människan i förhållande till välfärdsteknik samt kompetensfrågor kring välfärdsteknik.

Spåret riktar sig till förskrivare av hjälpmedel, utvecklingsledare, ledning, it-ansvariga m.fl