Population Based Health – databasdriven folkhälsa på individens villkor

För att möta de globala hälsoutmaningarna krävs en omställning av hälso- och sjukvården med ett tydligt ökat hälsofokus. Regeringen vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska vi klara det måste vi kunna möta individer utifrån behov snarare än att bara behandla sjukdomar och tillstånd som redan uppträtt. Vägen framåt kräver icke-traditionella partnerskap mellan olika sektorer i samhället – folkhälsa, industri, akademi, hälso- och sjukvård, kommuner, regioner, myndigheter och patienter. Ska vi kunna trimma våra folkhälsoinsatser samtidigt som vi möter varje individ krävs det data – data som vi får använda!

Redan i dag skräddarsys annonserna på sociala medier utifrån dina beteenden och matbutiken skickar anpassade erbjudanden. Men än så länge använder vi inte data för att säkerställa befolkningens förutsättningar till bästa möjliga hälsa trots att vi egentligen kan. Varför?

Målsättningen med eftermiddagen är både att ge ny inspiration och konkreta goda exempel på hur vi skulle kunna använda data för att öka hälsan. Det handlar om att ifrågasätta hur vi arbetar idag och resonera kring vägen framåt.