Konferensspår

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Fokusspår Vitalis

Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Här följer en preliminär sammanställning.

Rehabilitering och habilitering

Ett spår om rehabilitering och habilitering (speciellt för vuxna patienter). Var tar rehabfrågan vägen inom God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)?

Läs spårbeskrivning

Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

2019 inleddes det nationella arbetet med nya vårdförlopp och arbetet pågår i snabb takt. Frågan är – kommer de att nyttja den moderna tekniken eller kommer vi sedimentera gamla arbetssätt?

Läs spårbeskrivning

Precisionsmedicin

Vi fortsätter även 2021 med att diskutera hur man arbetar med precisionsmedicin-information nationellt och internationellt. Här ser vi föreläsare som arbetar med detta i vården, som forskar och företag inom området.

Läs spårbeskrivning

Från Reaktiv till Proaktiv

Vad finns det för pågående initiativ? Hur får vi/Sverige ihop dessa initiativ till sammanhängande vård- och omsorgsprocesser istället för lösa fragment?

Läs spårbeskrivning

Utvärdering och forskning

Både aspekten datadriven produkt- och verksamhetsutveckling samt vetenskaplig forskning med fokus på kund- /patient- /systemnytta.

Läs spårbeskrivning

Nationella forskarnätverket för digital vård
Se föreläsningar

Journalen 2021 - Viktig så in i Norden
Se föreläsningar

Egenmonitorering

Egenmonitorering en ny vårdform? Egenmonitorering - löpande registrering av värden avseende en persons hälsotillstånd som utförs av personen själv med stöd av digital teknik.

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

Äldreomsorg@vitalis

Äldreomsorg@Vitalis riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst.

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

OpenEHR

OpenEHR är ett välfungerande leverantörsoberoende internationellt samarbete för att utveckla vårddokumentationssystem med återanvändbara komponenter baserat på standarder. OpenEHR används allt mer av nordiska systemleverantörer (bl.a. Cambio, DIPS, TietoEVRY, PatientSky)

Se föreläsningar

Fyra steg om ändamålsenlig dokumentation!

Vi skapar förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation. Det händer mycket nu! Häng med i vårt spår, från referensmodeller och referensterminologi, till nationella informationsmängder och nyttor som skapas i vård och omsorg, och slutligen till exempel på tekniska format.

Se föreläsningar