Konferensspår

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Med reservation för ändringar.

Framtidens hjälpmedel är digitala

Fokusspår i samarbete med Vinnova om hur framtidens digitala hjälpmedel kan bidra till ökad livskvalitet.

Läs spårbeskrivning Se seminarier

Digital psykologi

Hur kan digital psykologi och digitala psykologer förbättra vården? Vad beslutsfattare bör veta i dagsläget om tillgängliga metoder och dess tillämpning.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Hur kan man dra nytta av evidens och erfarenhet om påverkbara och effektfulla mekanismer för effektstyrning i komplexa samhällsutmaningar? Hur kan man mäta påverkan av nya initiativ och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och omsorgen?

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Kommun – införande

Detta spår fokuserar på digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Spåret inleds med en översikt hur långt kommunerna kommit när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Population Based Health

För att möta de globala hälsoutmaningarna krävs en omställning av hälso- och sjukvården med ett tydligt ökat hälsofokus. Hur kan vi använda data för att öka hälsan?

Läs spårbeskrivning Se seminarier

Välfärdsteknik

Spåret handlar om utvecklingen av välfärdsteknik i kommuner, människan i förhållande till välfärdsteknik samt kompetensfrågor kring välfärdsteknik.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Framtidens primärvård

Primärvården lyfts ofta fram som kärnan i svensk hälso- och sjukvård och navet för omställningen till en nära och mindre sjukhustung vård. Nya vårdgivare och ny teknik förändrar hur hälsoekosystemet ser ut och hittar nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Internationell utblick – policy

I detta spår har vi samlat några av världens mest framstående exempel på hur man med strategi och policys driver hälsoutvecklingen framåt med stöd för innovation, ersättningsmodeller mm.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Precisionsmedicin

Spåret presenterar det intressanta området kring precisionsmedicin och dess utmaningar med informationsutbyte utefter ett linjärt sammanhang. Vad behövs för att genomik och precisionsmedicin ska bli en självklar del av vården i redan nu?

Läs spårbeskrivning Se seminarier

Kunskapsstyrning + digitalisering = SANT

Ständigt återkommande områden det talas om som möjliggörare för hälso- och sjukvården är både kunskapsstyrning och digitalisering. Tyvärr nämns de ofta i olika sammanhang när istället den stora potentialen ligger i att utvecklingen går hand i hand.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Medicintekniska regelverk

Att vårdens appar och medicinteknik skall vara säkra ses som en självklarhet, men regelverket är under förändring. Den 26 maj 2021 blir den nya medicintekniska förordningen, MDR, tvingande. I detta spår redovisas vad det betyder för leverantörer och beställare.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Nationella läkemedelslistan och lite till

Nationella läkemedelslistan ger vården, omsorgen, apoteken och patienten tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling. I detta spår har vi samlat information om Nationella läkemedelslistan och andra läkemedelsrelaterade tjänster och kunskapsföreläsningar.

Läs spårbeskrivning  Se seminarier

Övriga spår

Registrera dig till konferensen

Till registrering