Konferensspår

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens 2021. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens 2021. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Fokusspår Vitalis 2021

Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Här följer en preliminär sammanställning.

Rehabilitering och habilitering

Ett spår om rehabilitering och habilitering (speciellt för vuxna patienter). Var tar rehabfrågan vägen inom God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)?

Läs spårbeskrivning

Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

2019 inleddes det nationella arbetet med nya vårdförlopp och arbetet pågår i snabb takt. Frågan är – kommer de att nyttja den moderna tekniken eller kommer vi sedimentera gamla arbetssätt?

Läs spårbeskrivning

Precisionsmedicin

Vi fortsätter även 2021 med att diskutera hur man arbetar med precisionsmedicin-information nationellt och internationellt. Här ser vi föreläsare som arbetar med detta i vården, som forskar och företag inom området.

Läs spårbeskrivning

Från Reaktiv till Proaktiv

Vad finns det för pågående initiativ? Hur får vi/Sverige ihop dessa initiativ till sammanhängande vård- och omsorgsprocesser istället för lösa fragment?

Läs spårbeskrivning

Utvärdering och forskning

Både aspekten datadriven produkt- och verksamhetsutveckling samt vetenskaplig forskning med fokus på kund- /patient- /systemnytta.