Konferensspår 2022

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Fokusspår Vitalis

Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Här följer en preliminär sammanställning.

Hälsodata, risk eller möjlighet?

Hälsodata är på allas läppar och i detta spår lyfter vi upp problemen kring dataaccess och data-användande på bordet, att få konkreta lösningar för “skalning” och tydliga ”ägare”: vem ska ta bollen in i mål? En patientföreträdarpanel bestående av experter kommer att kommentera de olika inläggen.
Se föreläsningar

Egenmonitorering

Löpande registrering av värden avseende en persons hälsotillstånd som utförs av personen själv med stöd av digital teknik. Utveckling av sensorer och plattformar för informationsöverföring och informationshantering ökar och allt fler vårdgivare inför egenmonitorering som en del av sitt vårderbjudande.

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

”Död åt informatiken, leve informatiken”

Informatik - snart i var mans mun. Hur säkrar vi att vården och omsorgens ryggsäck när det gäller informatikarbete kan hanteras? Vilka kompetenser och roller skapar kapacitet i arbetet? Är en informatiker alltid den bästa personen för jobbet?

Se föreläsningar

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik möjliggör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. I detta spår samlar vi erfarenhetsredovisningar om införanden, såväl positiva som negativa.

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

Utvärdering och forskning

I detta spår ger vi utrymme för spridning av aktuell vetenskaplig forskning där fokus under presentationerna är kund- /patient- /systemnytta. Det är öppet för alla som forskar inom eHälso-området att skicka in förslag till detta spår.

Läs spårbeskrivning

Befolkningsdata - population based health

Hälsofrämjande och förebyggande arbete blir alltmer nödvändigt för att bromsa behovsökningarna kopplat till den demografiska utvecklingen och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Här får du ta del av bl.a. nationella och internationella utblickar kring population based health.

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden och visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Läs spårbeskrivning
Se föreläsningar

Framtidens omsorg och vård

Data och digitala lösningar bidrar till att driva utvecklingen av omsorgen och vården framåt. Här redovisas allt ifrån införandeerfarenheter av digitala assistenter, AI som stöd för diagnostik och traditionellt kvalitetsarbete till nya arbetsmetoder och strategier för att få önskad effekt.


Journalen via nätet - 10-årsjubileum

Vitalis är, sedan Journalen via nätets lansering 2012, den återkommande plattformen för att presentera nyheter kring journalen på nätet. Så även i år, med presentationer från samarbetet mellan INERA och forskarna i DOME (Deployment of Medical records and eHealth Services).

Se föreläsningar

 

Nära Vård

Omställningen till nära vård återfinns som tema i många bidrag under konferensen. Digitaliseringen ger stora för invånare/patient, men det innebär också ibland en stor fragmentering och svårighet att hitta rätt.

Läs spårbeskrivning

Äldreomsorg/ Socialtjänst

eHälsofrågor inom kommunen är ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte, kunskap och att få ta del av goda exempel ökar.

Läs spårbeskrivning