Konferensspår

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens 2021. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens 2021. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Med reservation för ändringar.

Fokusspår Vitalis 2021

Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensen föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Här följer en preliminär sammanställning.

 • Rehabilitering och habilitering
  • Ett spår om rehabilitering och habilitering (speciellt för vuxna patienter). Var tar rehabfrågan vägen inom God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)? När kommer vi att ha MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) inom alla kommuner? Varför får jag sämre rehabiliteringsmöjligheter som vuxen? Vem tar ansvar för övergången till vuxenlivet? Denna fråga är än mer aktuell nu med tanke på alla Covid-patienter som kommer att ha enorma rehabbehov. Detta plus så mycket fler frågor kan rymmas inom detta spår.

 

 • Nu kommer vårdförloppen – blir det med eller utan digitala verktyg?
  • 2019 inleddes det nationella arbetet med nya vårdförlopp och arbetet pågår i snabb takt. Frågan är – kommer de att nyttja den moderna tekniken eller kommer vi sedimentera gamla arbetssätt? Riskerar vi att sänka digitalsieringstakten eller kommer vårdförloppen att ge den digitala transformationen en knuff? Lyssna till det senaste som händer på nationell nivå, lär av goda exempel och bidra med din kunskap till den framtida utvecklingen.

 

 • Precisionsmedicin
  • Vi fortsätter även 2021 med att diskutera hur man arbetar med precisionsmedicin-information nationellt och internationellt. Här ser vi föreläsare som arbetar med detta i vården, som forskar och företag inom området. All den information som skapas inom precisionsmedicinen är en utmaning att lagra, dela och använda på grund av de enorma mängder som finns och ständigt skapas, och därför bör vi vara redo att ta emot den.

 

 • Från Reaktiv till Proaktiv
  • Vad finns det för pågående initiativ? Hur får vi/Sverige ihop dessa initiativ till sammanhängande vård- och omsorgsprocesser istället för lösa fragment? Vad finns det för regulatoriska utmaningar och möjligheter?
   Fokus på att syftet och värdet skall vara på individ- och systemnivå.

 

 • Utvärdering och forskning
  • Både aspekten datadriven produkt- och verksamhetsutveckling samt vetenskaplig forskning med fokus på kund-/patient-/systemnytta