Konferensspår 2022

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens. Låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Fler spår tillkommer. Med reservation för ändringar.

Fokusspår Vitalis

Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Här följer en preliminär sammanställning.

Hälsodata som resurs

Få ökad kunskap om vad hälsodata kan användas till och tydliggöra de behov som finns. Vad finns det för möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata och vad är nyttan med att tillgängliggöra data för fler aktörer och i vilka syften?

Läs spårbeskrivning

Egenmonitorering

Löpande registrering av värden avseende en persons hälsotillstånd som utförs av personen själv med stöd av digital teknik. Utveckling av sensorer och plattformar för informationsöverföring och informationshantering ökar och allt fler vårdgivare inför egenmonitorering som en del av sitt vårderbjudande.

Läs spårbeskrivning

”Död åt informatiken, leve informatiken”

Informatik - snart i var mans mun. Hur säkrar vi att vården och omsorgens ryggsäck när det gäller informatikarbete kan hanteras? Vilka kompetenser och roller skapar kapacitet i arbetet? Är en informatiker alltid den bästa personen för jobbet?

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik möjliggör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. I detta spår samlar vi erfarenhetsredovisningar om införanden, såväl positiva som negativa.

Läs spårbeskrivning

Utvärdering och forskning

I detta spår ger vi utrymme för spridning av aktuell vetenskaplig forskning där fokus under presentationerna är kund- /patient- /systemnytta. Det är öppet för alla som forskar inom eHälso-området att skicka in förslag till detta spår.

Läs spårbeskrivning