Konferensspår:
Välfärdsteknik

Den demografiska utmaningen slår allra hårdast inom äldreomsorgens verksamheter, där behovet kommer vara störst. Nya arbetssätt med stöd av digital teknik blir därför avgörande. Välfärdsteknik möjliggör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Hur ser det då ut med införandet av välfärdsteknik i kommunerna?

I detta spår samlar vi erfarenhetsredovisningar om införanden. Bland presentationerna finns alltifrån hur man kan upphandla, förvalta och övervakar tekniken efter det initiala införandet. Inom spåret ryms också aktuell forskning och samverkansmodeller.

Låt dig inspireras av andra och lär dig metoder för hur du bättre kan lyckas med införande av välfärdsteknik.

Som komplement till detta spår så finns det också ett stort antal leverantörer som visar sina välfärdsteknikprodukter på mässgolvet.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår