Konferensspår:
Nationell digital infrastruktur

Syftet med en nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården är att den ska bidra till förbättrad patientsäkerhet genom att rätt information ska finnas tillgänglig i varje vårdsituation samt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Den digitala infrastrukturen ska också underlätta informationsförsörjningen av hälsodata för forskning, utveckling, uppföljning, beslutsfattande och innovation som kan förbättra vård och hälsa samt stärka Sveriges konkurrenskraft. I Tidöavtalet framgår att hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård, både såväl kommunal och regional hälso- och sjukvård som tandvård, oavsett huvudman.

Det kräver förutsättningsskapande komponenter, och stödjande och styrande strukturer. Den digitala infrastrukturen ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt präglas av höga krav på säkerhet och värna om skyddet för den personliga integriteten.

För att kunna upp nå detta krävs ett antal förutsättningsskapande komponenter och förmågor inom i interoperabilitetens alla lager; Semantik, Juridik, Teknik och Organisation.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår