Konferensspår:
Internationell utblick, digital infrastruktur

Vi lever i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. E-hälsa är global och mycket av det som sker internationellt har en påverkan på Sveriges ehälsoutveckling. Sverige kan ta lärdom av andra länders arbete med nationell digital infrastruktur. Flera av våra grannländer och länder inom EU har utarbetat digitaliseringsstrategier och en digital infrastruktur och här kan Sverige ta lärdom av deras erfarenheter.

Många länder runt om i världen står med likande utmaningar inom digitalisering av hälso-och sjukvård men förutsättningarna för att lösa dem ser olika ut. I Sveriges arbetet med att ta fram en färdplan för en nationell digital infrastruktur är det av värde att inspireras och lära oss av andra länder som också arbetat med strategier och planer för sin egen nationella digitala infrastruktur.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår