Konferensspår:
Framtidens journal – informatiken i praktiken

Visionärt spår om möjligheter med framtidens journal och vad vi behöver göra för att komma dit. Spåret täcker dels grunderna i informatik för de som inte jobbar med det till vardags och dels best practice införande och förändringsarbete.

– Informatiken i politiken
Överblick över pågående strategiska informatiska beslut och inriktningar i Sverige samt internationell utblick. Fokus på det som påverkar informatiskt arbete.

– Standardisering för patientnytta
Här ges utrymme för presentationer av ämnen såsom Reducing Clinicians Burden, Standardisering av AI samt hur man kan arbeta med standard i vardagen, implementering och nytta.

– Omvårdnadsinformatik
Spåret Omvårdnadsinformatik ger kunskaper och mötesplatser för användningsområden för eHälsa, olika eHälsointerventioner och implementering av eHälsoinitiativ inom hälso- och sjukvården både utifrån ett vårdgivar- och vårdtagarsammanhang med fokus på omvårdnad.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår