Konferensspår:
Egenmonitorering och framgångsrika breddinföranden: väg till framtidens hälso- och sjukvård

Egenmonitorering, där patienten ges större kontroll och autonomi över sin egen hälsa genom att själv övervaka sitt hälsotillstånd. Kan det både utveckla och avlasta vården? Konferensspåret belyser potentialen och utmaningarna med breddinföranden av egenmonitorering i vården. 

Mycket pekar på att de demografiska utmaningarna kommer växa och händerna räcker inte till. De flesta anser att lösningen heter teknikintensifiering av vården till stöd för individ och medarbetare. Samtidigt pekar flera rapporter på att breddanvändning inte sker i den omfattning som behövs – kanske är det svårt att gå från öar till helhet.

Det finns flera förklaringar till detta. Det kan handla om teknikens komplexitet och kompabilitet med organisationen, farhågor hos personal att tappa kontakt med sina patienter, utmaningar med ansvarsförhållanden och juridik, oförmåga att skapa de organisatoriska strukturer som krävs för att stödja ett breddinförande, brist på interoperabilitet och integrationer i befintliga system, ersättningssystem som motverkar distansmöten, brister i kompetens att förändra vårdens vardag, otydliga förväntningar på vilka värden som ska skapas, med mera.

Konferensspåret innehåller aktuell forskning inom området breddinförande liksom lärande exempel från offentliga och privata aktörer.

Spåret avslutas med ett öppet rundabordssamtal mellan akademi, offentliga- och privata aktörer där vi diskuterar vad god praxis är och vad nästa steg i arbetet med framgångsrika breddinföranden behöver vara.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår