Konferensspår:
AI och Informationsdriven vård

Detta programspår syftar till att ge praktisk vägledning och kunskapshöjning kring hur vi kan införa AI på ett ansvarsfullt sätt för att förbättra sjukvården. Deltagarna kommer att få exempel från verkligheten på hur AI kan implementeras och användas för att skapa värde i vården.

Spåret kommer att utforska områden som:

  • Varför behöver vi öka den nationella samverkan mellan regioner och sjukhus för att uppnå en jämlik utveckling av hälso- och sjukvården?
  • Kunskapsläget inom implementering av AI i sjukvården
  • Praktiska exempel på införande av AI och informationsdriven vård
  • Hur påverkas vårdens olika professioner och vilka nya kompetenser behövs vid ett införande av AI och informationsdrivna arbetssätt?

Programspåret riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och beslutsfattare.

Spåret är sammanställt av innovationsmiljön Informationsdriven vård och AI Sweden.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår