Konferensspår:
AI – Etik

När AI lösningar tas i drift i ett högt tempo så lyfts frågeställningar som om det är etiskt att införa dessa, och även frågeställningar om det är etisk att inte införa, om det nu är så att nyttan för patienten och vården överstiger risken.

Frågeställningar som mänsklighet, samtalets betydelse och etiska övervägande lyfts i detta spår.


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår