Varför ställa ut?

Vitalis är en självklar plats för att introducera nya lösningar för branschen. Över hälften av besökarna till Vitalis beslutar om eller påverkar inköp – vilket tydligt anger vikten av att finnas på plats!

Vitalis är en självklar plats för att introducera nya lösningar för branschen. Över hälften av besökarna till Vitalis beslutar om eller påverkar inköp – vilket tydligt anger vikten av att finnas på plats!

Träffa beslutsfattare i vård och omsorg

Varje år besöks Vitalis av beslutsfattare från den svenska hälso-/och välfärdssektorn: politiker, verksamhetsansvariga, projektledare, IT-chefer, kliniskt verksamma, socialchefer och upphandlingsansvariga med målet att öka vårdkvaliteten för patienter, klienter och brukare. De besöker Vitalis för att samla all den information de behöver för att kunna ta de bästa investeringsbesluten.

Stärk ditt varumärke

Syns bland branschens nyckelpersoner och ledande leverantörer.

Träffa beslutsfattare från hela landet

Träffa beslutsfattare från hela landet – visa dina lösningar för tusentals besökare som beslutar om eller påverkar inköp.

Förstärk relationen till nuvarande kunder

Ett perfekt tillfälle att nätverka och skapa långvariga relationer.

Medverka

på Vitalis utställning

Senaste nytt

från Vitalis

Detta tycker våra utställare/partners om Vitalis

”Vitalis är en stor hjärtefråga för oss som jobbar i branschen. Det är lika spännande varje år och vi ser verkligen fram emot många år framöver. Vitalis är en viktig arena för oss. Här har vi alla det gemensamma målet att lösa digitaliseringsfrågan mot regioner och kommuner.”
Suzana Johansson, Nordisk marknadschef, Tietoevry Care

”Vi deltar på Vitalis för att träffa både befintliga och potentiella partners och kunder. Intresset har varit stort med många bra och spännande möten. Vi ser ett stort värde i att äntligen få möjlighet att träffas IRL! Årets Vitalis har varit över förväntan. Det har varit så mycket aktivitet att vi nästan inte hunnit med. Otroligt kul!”
Gonzalo Galdi, Nordic Sales Manager, Vayyar

”Vi deltar på Vitalis för att visa upp våra erfarenheter av att arbeta med egenmonitorering samt att ta del av andra företags digitala lösningar. Årets Vitalis har varit toppenbra! Det har varit intressanta föreläsningar, demonstrationer, god mat och trevliga människor!”
Maria Frick Miles, Projektledare VGR, Skaraborgs Sjukhus

”Vi deltog på Vitalis för att vi vill närma oss den skandinaviska marknaden. Vi har ett nytt kontor i Stockholm och ville träffa nya potentiella kunder och vi fick veta att Vitalis är det bästa stället att göra det på. Vitalis var mycket bra då det var många potentiella kunder där, men också utställare som var intresserade av att lära känna oss och hitta möjliga synergier. Det var väldigt bra för oss att få träffa rätt personer.”
Julie Grandeau, Customer Success & Communication Manager, Qumea

”Vi deltog på Vitalis för att presentera våra heldigitala tjänster som heter Capio Go och Capio Hemma. Vi ville träffa potentiella kunder men även knyta kontakt med andra leverantörer och hitta samarbetsområden för att tillsammans fortsätta driva utveckling av vården. Det gick jättebra och det har varit mycket folk som varit och pratat med oss. Det har varit många intressanta samtal.”
Cecilia Meurling, Drift- och utvecklingschef, Capio

”Det största syftet för vårt deltagande är att marknadsföra vår region och att knyta nya kontakter. Det är två starka kluster i vår region som möts på denna attraktiva mötesplats (Life Science och IT) och då är det viktigt för oss att vara en del av det. Årets Vitalis blev riktigt bra, det var en strid ström med intressanta människor och det var en spännande blandning av besökare i vår monter och utställare som vi själva kunde söka upp.”
Kent Jellmund, Investering- och etableringsrådgivare ICT | FDI, BRG

”Vi medverkar på Vitalis för att möta den nordiska hälso-, sjukvårds- och omsorgsmarknaden. De som deltar på konferensen tillhör marknaden för healthtech-bolagen. Under de fem år som vi varit med så ser vi allt större intresse hos dem som kommer till utställningen och tittar. Jag tycker Vitalis är väldigt värdefull som kärnan i något som förhoppningsvis kommer fortsätta att vara världsledande.”
Marianne Larsson, Director, HealthTech Nordic