Konferensprogram

Program för 2023 presenteras i mars

Program för 2023 presenteras i mars

Vitalis konferens erbjuder överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi. Bland fokusspåren finns; hälsodata risk eller möjlighet?, egenmonitorering, välfärdsteknik samt befolkningsdata – population based health.

Se program från 2022