eHealth Matchmaking

eHealth Matchmaking genomförs under Vitalis 17-19 maj 2022.

eHealth Matchmaking genomförs under Vitalis 17-19 maj 2022.

eHealth Matchmaking är Nordens största matchmaking inom eHälsa. Matchmakingen ger dig en unik möjlighet att träffa opinionsledare, potentiella samarbetspartners, nå ut på nya marknader, träffa investerare samt höra de senaste nyheterna inom eHälsa.

Syftet med evenemanget är att skapa förutsättningar för framtida samarbeten mellan näringsliv, investerare, akademi samt hälso- och sjukvårdsaktörer.

Obs! Aktiviteten är endast öppen för konferensdelegater, investerare och utställare.

eHealth Matchmaking arrangeras under Vitalis 17-19 maj 2022.