Framtidens hjälpmedel är digitala

Vinnovas fokusspår om hur framtidens digitala hjälpmedel kan hjälpa oss människor och öka vår livskvalitet.

Målgrupp: Politiker, kommunal omsorg och socialtjänst, hjälpmedelsbolag

Digital teknik, när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vårt behov av stöd varierar med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är. Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd. Hjälpmedel ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till bättre hälsa.

Det är viktigt att användare med behov av stöd får ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Det kan handla om artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), datorspel, simulering och automation. I framtiden kan hjälpmedel komma att inte bara ge stöd utan även nya förstärkta förmågor. Det kan göras på många sätt, till exempel genom ny kroppsburen teknik eller genom att inkludera sensorer i befintliga hjälpmedel.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och presenterar 10 innovationsprojekt finansierade inom satsningen ”digitala hjälpmedel” i en pitchkavalkad där prototyper visas upp, av framtidens digitala hjälpmedel som kan hjälpa oss människor och öka livskvalitet.