Förändring är det nya konstanta – VGR håller i ett heldagsspår på Vitalis

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och det är redan brist på personal och kompetens vilket i sin tur riskerar att leda till stängda vårdplatser, ökande vårdköer och utbrändhet. Samtidigt blir våra patienter allt fler och äldre. För att lösa det ska VGR prioritera digitalisering när verksamheter utvecklas och förbättras. I regionens policy för digitalisering kan man bland annat läsa: “Med hjälp av digitaliseringens möjligheter, nya sätt och goda samarbeten kan vi tillsammans lösa våra utmaningar.

Just nu pågår därför flera stora projekt inom e-hälsa och digitalisering i VGR där digitala vårdmöten, egenmonitorering och webbtidbok är exempel på prioriterade e-tjänster. Utöver det har VGR nyligen sjösatt en digital artrosskola och VGR jobbar på att starta en helt ny digitaliseringsorganisation för att stödja transformeringen till nya arbetssätt. Att införa nya digitala verktyg är en sak, men att förändra arbetssätt och förstå hur verktygen fungerar är något annat så därför inleder regionen även ett arbete för att lyfta den digitala kompetensen i organisationen.

— Digitaliseringen kommer på ett effektivare sätt erbjuda invånaren tillgång till den vård som kan erbjudas digitalt, och frigöra sjukvårdskompetens och resurser till de områden där digitalisering än så länge inte kan bota eller lindra sjukdomar. Minskad tid för administration innebär mer tid att möta de patienter som har det behovet, säger Johnie Berntsson, avdelningschef på Koncernstab Digitalisering i VGR.


Johnie Berntsson.

Invånare i Västra Götaland förväntar sig att kunna vara digitala i mötet med hälso- och sjukvård, på samma sätt som de är digitala i resten av samhället. Därför jobbar VGR med digitala vårdlösningar som möjliggör för patienter att vara mer delaktig i sin vård, genom att till exempel ha tillgång till sin hälsoinformation och enkelt kunna kommunicera med vården.

— Det digitala utbudet för invånaren ökar succesivt och patienter kommer att kunna utföra fler kontakter med vården via digitala kanaler så som videomöten, chatt, läsa journal och boka tider. Vi arbetar ihop med patientgrupperingar för att säkerställa att applikationer, termer och begrepp ska vara lätta att förstå och att information och innehåll ska vara tillgängligt. Det bästa sättet att få in patientperspektivet i omställningen är alltid att involvera de personer som är målgruppen för informationen, det har varit mycket värdefullt, säger Johnie Berntsson

Förändring är det nya konstanta och VGR rustar för att kunna hantera den. Förändringsledning i VGR är ett av teman som kommer att avhandlas på VGR-dagen under Vitalis. Därutöver kommer deltagare att få ta del av samtal om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), kompetenslyft med nedslag i några av våra verksamheter, innovationer och framtid. Där prevention och prediktion kommer att bli viktiga punkter för en friskare morgondag.

— Jag vill att deltagarna på VGR-dagen tar med sig inspiration och en medvetenhet om att digitaliseringen är här för att stanna och det kommer finnas nya utmaningar men stöd att få för att vi ska kunna bedriva stora delar av vården på ett nytt sätt, säger Johnie Berntsson.

Om VGR-dagen på Vitalis

VGR-dagen sänds i Vitalis program som ett livespår under torsdagen, tillgängligt för alla delegater.

Program
09:00-09:15 Inledning
Ann-Marie Schaffrath (Digitaliseringsdirektör) inleder och hälsar välkommen

09:15-10:25 Innovation och framtid
Erica Sandberg (Programkontor FVM), Hans Van der Brink (VGR IT)
Magnus Kristensson (Innovationsplattformen)

10:30-12:00 Förändringsledning
Ann-Marie Schaffrath (Digitaliseringsdirektör) och Tomas Lindroth (Koncernstab digitalisering)

12:00-13:00 Lunchpaus- (Rör dig lite och få frisk luft)

13:00-14:25 Kompetenslyft digitalisering
Boel Mörck (Sahlgrenska universitetssjukhuset) och Johnie Berntsson (Koncernstab digitalisering)

14:30-15:55 Framtidens vårdinformationsmiljö
Peter Häyhänen (Programkontor FVM)

15:55-16:00 Avslut