Utdrag ur Vitalis program 2020: Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjligheter och utmaningar

Föreläsare:
Per Sikora, Head of Bioinformatics at Sahlgrenska University Hospital. Head of Facility for the translational research facility Clinical Genomics Gothenburg at SciLife labs and Chair of Informatics and Infrastructure for the national precision medicine project Genomic Medicine Sweden.

Se hela föreläsningen >>

Svensk sjukvård står inför ett paradigmskifte i hur diagnostik bedrivs inom cancer, mikrobiologi och ovanliga sjukdomar. Ny teknik erbjuder möjligheter till individanpassade behandlingar som kan minska bieffekter och lidande, öka effektiviteten och samtidigt reducera kostnaderna för nya läkemedel, så kallad precisionsmedicin. För att svenska medborgare ska kunna dra nytta av denna nya typ av diagnostik krävs nya strukturer inom sjukvården, klargörande av legala gråzoner samt en nationell ansats i hur diagnostik bedrivs. Genomic Medicine Sweden är sveriges nationella projekt för införande av precisionsmedicin i svensk sjukvård. GMS samlar sju universitetssjukhus och sju universitet i samverkan för att säkerställa en god och jämlik vård.


Per Sikora.

Presentationen från Vitalis 2020 handlar om genetik och precsionsmedicin och beskriver GMS upplägg och uppgifter, problematiken och utmaningen med regionalisering, datadelning och kombinering av genomikdata med annan data. Även pågående internationell standardisering (ISO) inom genomics informaticsområdet beskrivs.

Se hela föreläsningen

Håll utkik efter programmet för Vitalis 2021 för en intressant uppföljning! Prenumerera på Vitalis nyhetsbrev för att få information när programmet släpps.

Prenumerera på nyhetsbrev