Pulstavlan förenklar vardagen och kapar vårdtiderna

Den digitala Pulstavlan sköter avdelningens logistiska flöde och hjälper vårdpersonalen att samarbeta. Tillsammans med pulsmetodiken har tavlan kunnat korta vårdtiden med mer än ett dygn.

Pulstavlan har utvecklats av Stretch Care, ett produktbolag inom Stretch-koncernen, tillsammans med Region Skåne.

– Den viktigaste resursen för bra vård är personalen. Vi vill hjälpa Sveriges vårdtagare och det bästa sättet att göra det är att ge personalen mer tid till sina patienter. Vi är vårdpersonalens bästa vän, säger Daniel Terborn, vd på Stretch Care.

Tavlan går alltså hand i hand med pulsmetodiken, som går ut på att en avdelnings personal möts under tio minuter på morgonen, går igenom alla patienter och planerar dagens arbete. Syftet är att alla ska jobba mot gemensamma mål. Pulstavlan är precis vad det låter som: en fysisk tavla. Som en stor pekskärm, placerad mitt i rummet där personalen samlas. Den intuitiva pedagogiken med touch teknik gör den enkel att förstå, överblicka och använda.

Nås från alla datorer
Camilla Andersson är enhetschef på ortopeden vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon är en stor anhängare av metodiken och har varit en viktig resurs under utvecklingen av Pulstavlan.

– Tidigare hade vi, precis som många andra, en stor magnettavla där man kunde visualisera dagen. Det gav en bra bild under själva mötet, men sedan hände inte mycket, berättar Camilla Andersson och fortsätter:

– Den digitala Pulstavlan var lätt att komma igång med och vi kommer åt den från alla datorer – en enorm förbättring.

Ger en snabb och tydlig överblick
Pulstavlan gör det lättare för personalen att verkligen arbeta mot gemensamma mål. Den är tillgänglig och uppdateras enkelt under dagen. Alla får snabbt en tydlig och uppdaterad överblick på läget på avdelningen.

– En central funktion är kopplingen till journalsystemet. När en patient skrivs in dyker den också automatiskt upp på tavlan. Det underlättar ju inte bara planeringsarbetet utan ökar även patientsäkerheten, eftersom inget kan falla mellan stolarna. Allt syns på tavlan och markeras vartefter behandlingarna/uppgifterna är gjorda, säger Daniel Terborn och fortsätter:

– Eftersom det är ett logistiskt system nås informationen utan särskilda inloggningar. Det ger en enorm förenkling för vårdpersonalen i vardagen.

Fungerar som en kommunikationsplattform
Mätningar som har gjorts visar att pulsmetodiken har lyckats korta vårdtiden med drygt ett dygn, vilket förstås patienterna tackar för samtidigt som det i förlängningen kortar vårdköerna. Automatiseringen är en av nycklarna, men även effektiviseringen tack vare koordinerade tider och bättre samarbetsmöjligheter.

– Det vi framför allt har sparat tid på är kommunikationen, berättar Camilla Andersson.

Stora utvecklingsmöjligheter

Camilla Andersson har jobbat med Pulstavlan sedan sommaren 2018. Då introducerades den som ett pilotprojekt på fem avdelningar i Lund. Under våren införs Pulstavlan på merparten av Skåne universitetssjukhus vårdavdelningar. Samtidigt funderar både Camillaoch Daniel på möjligheterna med tavlan i framtiden.

–Vi tittar på saker som mobilitet och att koppla tavlan till andra system. Olika varningsfunktioner är också intressanta då det kan bidra till ökad patientsäkerhet, säger Daniel Terborn, vars Stretch Care har som mål att skapa helt ny nivåer av användbara system inom vården.

– Sjukvården har varit och är väldigt digitalt eftersatt, menar han.

– Det är därför jag är så förälskad i min pulstavla, säger Camilla Andersson.

Vill du titta närmare på Pulstavlan? Besök Stretch Care på Vitalis i monter B04:31.

Pulstavlan implementeras nu på sjukhusen i Region Skåne.”Många ser spontant att det är något som underlättar arbetet och inte bara ytterligare en sak som måste göras”,sägerCamilla Andersson, enhetschef på ortopeden vid Skånes universitetssjukhus i Lund.