Ny tjänst skapar trygghet åt aktiva seniorer

Response by Doro är en ny lättanvänd tjänst för seniorer och anhöriga som vill ha extra trygghet i vardagen. Med tjänsten kan äldre leva ett fortsatt aktivt liv med tryggheten att hjälpen bara är en knapptryckning bort.

Våra seniorer blir som bekant allt fler och många lever ett väldigt aktivt liv en bra bit upp i åldrarna. Samtidigt finns ett behov av att snabbt och enkelt kunna få tag på anhöriga om olyckan skulle vara framme.

– Vi vill att så många som möjligt ska kunna leva som de vill, men samtidigt känna sig trygga när de exempelvis är ute och promenerar på egen hand. Självklart ska även anhöriga känna samma trygghet, säger Annica Hübner, Nordenchef på Doro Care.

Larmcentral dygnet runt
Response by Doro vänder sig till seniorer som vill ha extra trygghet i vardagen och kan också fungera som ett komplement till det traditionella trygghetslarmet, som ju är stationärt i hemmet. Response by Doro har användaren med sig överallt.

Den lättanvända tjänsten är kopplad till mobiltelefonen och nyttjar den organisation som finns bakom trygghetslarmet. I korthet fungerar tjänsten så här:

  1. Om olyckan är framme trycker senioren på sin trygghetsknapp på mobiltelefonen.
  2. Telefonen kopplar upp mot tjänsten och ringer upp med högtalaren påslagen.
  3. Förinställda kontaktpersoner kontaktas med telefonsamtal, meddelande och GPS-koordinater.
  4. Om ingen anhörig svarar kopplas samtalet vidare till Doros larmcentral.
  5. Larmcentralen hjälper till att kontakta seniorens anhöriga eller ordnar annan hjälp vid behov.

 

– Det finns alltid en etablerad, dygnet runt­öppen larmcentral som tar emot samtalen om det behövs, med professionell och utbildad personal, säger Annica Hübner.

”Enorm trygghet och säkerhet”
Tjänsten är ny, men fullt funktionell och säker då den bygger på samma organisation som trygghetslarmet. Tekniskt kräver den en Doro­telefon för användaren medan anhöriga nyttjar en app som finns för såväl Android som iOS.

– Förutom att våra äldre blir allt mer aktiva kan vi se att fler och fler tycker att det är roligt med teknik. Response by Doro är väldigt lättanvänd, i stort sett en knapp som sitter på din telefon.

Annica Hübner berättar att tjänsten först och främst har lanserats som en ren konsumentprodukt, men att den också har presenterats för kommuner med positiv respons.

– De ser det som ett intressant erbjudande för de som ännu inte har ett trygghetslarm, men som vill ha lite extra trygghet i tillvaron. Det kan vi tillgodose tack vare att larmcentralen alltid är redo att svara om den anhörige inte kan.

Läs gärna mer om Response by Doro här!

 

Med ett tryck på trygghetsknappen på baksidan av Doro-telefonen kan användaren enkelt larma och få hjälp.