Kommuner storsatsar på Vitalis


Göteborgs Stad och Uddevalla kommun gör tidernas storsatsning och kommer med varsin stor delegation till årets Vitalis. Vi ville förstås veta mer om bakgrunden och ställde följande fem frågor till initiativtagarna. Här nedanför kan du läsa deras svar.

1) Varför gör ni den här satsningen?
2) Hur många kommer och vilka typer av beslutsfattare bjuds in?
3) Vilka frågor är hetast just nu inom e-hälsoområdet i din kommun?
4) Vad hoppas ni få ut av besöket på Vitalis?
5) I år introduceras Äldreomsorg@vitalis, ett nytt konferensspår med kommunfokus. Vad tycker du om det?

Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg, samordnare Attraktiv Hemtjänst och Jörgen Samuelsson, avdelningschef äldre och hälso- & sjukvård, Göteborgs Stad:

Kerstin Karlsson.

1) Vi har ett 8-årigt utvecklingsprogram för hemtjänsten där målet är att öka den enskildes inflytande och självbestämmande och att erbjuda attraktiva jobb. Vi inför flera nya arbetssätt och erbjuder ett utökat utbud av tjänster där digitalisering är en viktig del.

2) Fyra gånger om året samlar vi alla enhets- och områdeschefer och det är drygt 100 personer. Det känns naturligt att förlägga ett av dessa tillfällen till Vitalis. Vi gör ett speciellt chefsspår som innehåller föreläsningar och andra aktiviteter. Navet i satsningen är vår monter, vi deltar med fyra föreläsningar.

3) För att stärka den enskildes trygghet och självständighet arbetar vi med bredda vårt tjänsteutbud. Vi har infört trygghetskamera, möjlighet att ansöka om äldreboende och hemtjänst digitalt. De tjänster vi arbetar med nu är ljud- och bildkommunikation, digitala lås och digital medicinhantering. För att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö inför vi ett mobilt arbetssätt. Dessutom utbildar vi hemtjänsten i det nya arbetssättet och de nya tjänsterna.

4) Vår förhoppning är att vi ska få inspiration, tips och idéer som kan hjälpa oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Några områden som vi är särskilt intresserade av är förändringsledning, nya välfärdstekniklösningar och robotik.

5) Det är bra att Vitalis breddas för att även omfatta vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Ska vi kunna lösa framtida utmaningar med en åldrande befolkning så behöver vi lösa detta tillsammans och inte var för sig.

Angelica Hafström, innovationsutvecklare Tillväxtavdelningen och Malin Krantz, socialchef, Uddevalla kommun:

Angelica Hafström.

Malin Krantz.

1) Vi liksom andra kommuner har en omfattande förändringsresa att göra för att möta den demografiska utvecklingen och hänga med i den samhällsutveckling som nu sker genom digitaliseringens möjligheter. Som kommun måste vi kunna tillgodose medborgarnas förväntningar på moderna välfärdstjänster som komplement till ordinarie utbud. När vi nu tar nästa steg och intensifierar vårt arbete med digitalisering ligger Vitalis helt rätt i tiden för oss och medger en kostnadseffektiv möjlighet att samla en större grupp.

2) Vi håller på att formera oss och planera vårt program, men uppskattningsvis 50 personer. I huvudsak chefer men även utvecklare, projektledare och politiker.

3) Olika typer av e-tjänster förstås, men även teknik som kan möjliggöra tryggt kvarboende hemma eller förbättra för brukare och medarbetare. Syftet är att underlätta självständighet och frigöra mer tid för det personliga mötet.

4) En gemensam dag för inspiration, omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det blir en värdefull katalysator för att kicka igång det intensifierade arbete kring välfärdsteknologi som nu påbörjats.

5) Det är bra att det kommunala perspektivet tydliggörs då uppdraget och utmaningarna skiljer sig något från sjukvårdens. Därför är kommunspåret en viktig del för kraftsamlingen kring vårt deltagande.