Vitalis i Almedalen

Träffa oss i Almedalen

Snart är det dags för Almedalsveckan, vi ses väl där? Passa på att träffa oss i Almedalen och bjud in oss till era aktiviteter. Vitalis kommer inför Almedalen att sammanställa en lista på de programpunkter som vi tror kan vara extra intressanta utifrån ett eHälsoperspektiv, så missa inte att tipsa om era.

Kontakt:
Hans Almvide,
Konferensansvarig
hans.almvide@gmail.com
Telefon + 46 722 48 22 40

Håkan Arenvid,
Sales Executive Manager
hakan.arenvid@svenskamassan.se
Telefon: +46 31 708 86 49

Missa inte Vitalis programpunkt – Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård
När? 2 juli, 13.30 – 14.30
Var? Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Ladda ned Vitalis programguide Almedalen 2018 här >>

Längre ner kan du läsa mer om vår medverkan och vår programpunkt.

Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård

Läkare och medicinska forskare i Lund har under många år utvecklat en prisbelönad världsunik plattform för diabetesvård baserad på artificiell intelligens, med ett beslutsstöd för vårdpersonal och en applikation för patienter. Lösningen har uppstått från det stora kliniska behovet att hitta den optimala behandlingen för diabetespatienter inom primärvården och bidra till ökat patientengagemang. Detta möjliggör vinster för vården genom snabbare handläggning och mer kostnadseffektiv behandling. För patienterna bidrar lösningen till förbättrad hälsa och ökad självständighet.

Vitalis – Nordens ledande mötesplats för ehälsa, presenterar här en lösning som idag redan används på över 40 kliniker runtom i Sverige inom ramen för världens största randomiserade kontrollerade kliniska studie av ett e-hälsoverktyg inom diabetes, och den största av sitt slag inom e-hälsa i Sverige. Lösningen skapar stort nationellt och internationellt intresse bland vårdaktörer, landsting, yrkesföreningar, patientorganisationer och medicinteknisk industri. Minskat söktryck uppnås genom ökad autonomi hos patienten, minskade biverkningar och mer individanpassad behandling. På längre sikt förväntas de största samhällsvinsterna genom minskade sjukdomskomplikationer.

Därefter följer ett panelsamtal med ledare för kliniska verksamheter i Sverige som är delaktiga i utveckling av digitala stöd för vården. Vad händer när vi låter sjukvårdens behov och akademins kunskap styra utvecklingen av digitala stöd? Hur kan sjukvårdssystemet möta människors behov här och nu? Hur kan digitala stöd bidra till bättre resultat redan idag? Vi diskuterar hur både teknisk utveckling och förändringsledning inom vården är viktiga för framgångsrik implementering av ett välintegrerade digitala lösningar.

Denna programpunkt är en del av Medtech CaféVill du ha det extra bekvämt under föreläsningen går det att förboka sittplatser!

Förboka sittplats

Paneldeltagare

Damon Tojjar, läkare – forskare – medicinsk direktör, Lund
Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms diabetesförening
Anne Liljedahl, specialistläkare akutsjukvård, Piteå
Kristina Tägil, läkare och digital entreprenör inom hälso- och sjukvård

Biografier

Damon Tojjar
Damon Tojjar är forskande läkare vid Lunds universitet och lett den medicinska utvecklingen av EASY-Diabetes. Damon är på deltid kliniskt verksam i primärvården samt medicinsk direktör för fas II-III och digital hälsa vid Kliniska Studier Sverige Forum Söder.
Damon har 13 års erfarenhet från forskning, klinik och industri. Bland hans meriter finns över tio internationella kliniska studier och två nya läkemedel som har godkänts av FDA och EMA. Damon har drivit initiativ för digitalisering inom läkemedelsindustrin och akademin samt lett utvecklingen av en unik CE-märkt medicinteknisk produkt som med AI effektiviserar primärvårdens processer och patientflöden; Läkarexpressen.
Damon fokuserar på att främja innovation, vetenskaplig utvärdering och ansvarsfull integration av digitala lösningar i sjukvården.
Damon är en av pristagarna i Medtech4Health Innovation Award 2018, se länkar nedan:
Läs om priset här
Se finalist-videon här

Anders Ekholm
Anders Ekholm har en dotter med typ 1 diabetes och han har själv typ 2 diabetes. För att kunna förändra vården till ett patientperspektiv är Anders aktiv i Storstockholms diabetesförening, just nu som ordförande.
Anders Ekholm är vice VD policy & kommunikation vid Institutet för Framtidsstudier där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet och är även institutets talesperson i frågor som inte direkt rör respektive forskningsprojekt. Anders har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Anders har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.
Anders arbetar även med en del av institutets uppdrag från utredningar och organisationer, t.ex. hur IT påverkar framtidens vård eller vilka skolor som motverkar psykisk ohälsa.

Anne Liljedahl
Anne Liljedahl är specialist i akutsjukvård, ST-läkare i allmänmedicin, Cederkliniken, Piteå, Norrbotten. Vice ordförande SYLF.
Hon startade sin karriär i Linköping inom akutsjukvården och flyttade sedan till Piteå för att fortsätta sin karriär. Hon har erfarenhet av såväl det stora universitetssjukhusets som det lilla landsortssjukhusets utmaningar. Numera arbetar hon som ST-läkare i allmänmedicin och har ett brett perspektiv på sjukvården, ytterligare förstärkt i och med det fackliga engagemanget.

Anne har erfarenhet av att jobba digitalt i olika former, i och med sitt arbete i Norrbotten och de avstånd och utmaningar det specifikt innebär.
Förbättrade digitala lösningar är av yttersta vikt för professionen och för patientsäkerheten, då avsaknad av information kan vara direkt livshotande. När vården och patienterna delar samma information ökar sannolikheten för ett bra samarbete och patienternas autonomi stärks.
Intuitiva, stabila och välanpassade digitala system är också en viktig arbetsmiljöfråga.

Kristina Tägil
Kristina Tägil är läkare och specialist i klinisk fysiologi. 1999 startade hon med kollegor, ingenjörer och matematiker ett företag som med hjälp av artificiell intelligens kunde tolka medicinska bilder. Kristina disputerade 2010 som industridoktorand med en avhandling om artificiella neurala nätverk inom hjärtdiagnostik.
Idag är Kristinas stora intresse hur medicinsk kunskap kan paketeras i digital teknik för att göra kunskapen jämlik och tillgänglig för patienten. I företaget AppInMed utvecklar hon appar för patientinformation, uppföljning och avancerad analys. Kristina stödjer även startups inom digital hälsa som medicinsk expert och affärsängel.