Utställare på Vitalis 2017

Välj bokstav
0-9 A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Z
Välj visningsläge: ListIcon GridIcon-inactive
0-9
A
Abbvie AB
Alkit Communications AB
Allen Myrin AB
Den nya plattformen Hospital DMD är en skärmlösning för hela sjukhuset, utformad efter de effektiviseringsmöjligheter och behov som vården önskar. I den nya plattformen samlas service calls, tolk, meddelandehantering, informationsflöden, enkäter, instruktioner, konferenssamtal, underhållning, rehabiliteringshjälp, skärmspegling och mycket mer. Det är en smart och enkel lösning som är lätt att använda för patienten och som samtidigt avlastar personalen och bidrar till förbättrad vårdkvalitet.
Anatomage Italy srl
For the past ten years, Anatomage has been a leading medical device company driving innovation in the healthcare industry. Anatomage products are used in tens of thousands of clinics and hospitals internationally. These include image-guided surgical devices, surgical instruments, radiology software, and display equipment. Located in Silicon Valley, Anatomage has thrived in a place where innovation is a part of the culture. We are proud that our products are copied by other companies; we take it as proof that our ideas are pushing the industry. Anatomage continues to lead with innovations that will set the new standard of the future. Contact: Tel: +39 02 92852227 info.italy@anatomage.com Website: www.anatomage.com
Andersson & Co AB
Appva AB
APX systems AS
Arthro Therapeutics AB
Vi vill, och kan, förbättra livskvaliteten för hundratusentals människor som lider av artros. Med hjälp av tjänsten Joint Academy, som är baserat på klinisk evidens, kan vi nå ut till fler människor än vad som tidigare varit möjligt och dessutom följa upp behandlingen oftare och över längre tid. Tjänsten är utvecklad i nära samarbete med vårt Medical Advisory Board som består av internationellt erkända professorer och specialister inom fysioterapi och artros.
Ascom (Sweden) AB
Ascom är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsportfölj i kombination med den unika mjukvarustrukturen gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som ger flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhet och detaljhandeln. Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, dotterbolag i 15 länder och cirka 1 300 anställda världen över. Ascom (ASCN) är noterad på SIX Swiss Exchange i Zürich. För mer information om Ascom – www.ascom.se.
Aurora Innovation AB
B
B.Braun Medical AB
B.Braun Medical AB I Sverige är idag cirka 60 medarbetare, fördelade på fyra divisioner; Aesculap, Hospital Care, Avitum och Out Patient Market, som representeras av skickliga produktchefer / specialister inom alla regioner. Vi arbetar under devisen Sharing Expertise – att vi genom utbyte av kunskaper med våra kunder kan förbättra behandling och arbetsrutiner vid sjukhus och läkarmottagningar och genom det öka säkerheten för patienter, läkare och vårdpersonal. B. Braun värdesätter produkt- och marknadsorienterade råd och har organiserat produktsortimentet och servicen enligt detta. B. Braun har gång på gång satt nya standarder med nya produkter och vunnit nya kunder runt om i världen genom vår professionalism, vårt rykte och höga kvalitetsstandard. Nyckeln till vår framgång är vår innovativitet, kopplat till kreativiteten hos våra högt kvalificerade anställda. Vår ledning har fastslagit målet att skydda företagets oberoende genom hårt arbete och innovativitet. Det är det enda sättet att fortsättningsvis vara en pålitlig och kompetent partner till våra kunder i framtiden. Tack vare koncentrationen på produktspecifik expertis och de anställdas engagemang runt om i världen kan vi uppfylla de alltid växlande krav våra kunder har.
B3IT Healthcare AB
Vi jobbar på ett eller annat sätt med eHälsa hela dagarna. Men B3IT Healthcare är inte ett IT-företag. Hos oss hittar du erfarna konsulter som verksamhetsutvecklar vården med hjälp av IT. Gemensamt för oss alla är passionen och kunskapen om vård och IT.
BearingPoint
Inom svensk offentlig sektor arbetar BearingPoint med såväl myndigheter som landsting och kommuner. Under de senaste åren har vi genomfört fler än 100 projekt inom offentlig sektor. En majoritet av BearingPoints verksamhet i Sverige utgörs av uppdrag inom hälso- och sjukvård och vi har runt 40 hälso- och sjukvårdsspecialister i vårt team. BearingPoint är en ledande IT- och Managementkonsultfirma med fler än 10 000 konsulter i sitt globala konsultnätverk. Vi hjälper våra kunder inom alla branscher, i över 75 länder, med att utveckla och förverkliga sina strategier. Vi kombinerar branschspecifik, funktionell och teknisk kompetens med erfarenheter från relevanta metoder och verktyg för att skräddarsy lösningar efter din situation. Vi arbetar nära dig, med hela din verksamhet – från utformande av strategi och genomförande av förändring till uppföljning av resultat.
BEST Teleprodukter AB
BEST är marknadsledande i Norden och visar nya lösningar inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Ett helhetskoncept med otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. Vi visar nyheter inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bl.a. larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik. Nyheter som förändrar, förenklar och förbättrar det dagliga arbetet inom vården.
Bioservo Technologies AB
Bioservo Technologies är världsledande inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik. Vi är övertygade om att denna teknik kommer att förändra livet för många människor, stärka deras oberoende och höja livskvaliteten. Vår mål är att tillhandahålla intuitiva produkter och tjänster för förebyggande, rehabilitering och effektivitet. Genom att tillföra styrka och uthållighet förbättrar vi livskvaliteten för individen. Bioservo Technologies är företaget bakom Servohandsken. Servohandsken är ett innovativt och användarvänligt greppförstärkande hjälpmedel. Den är framtagen för personer med nedsatt handfunktion eller för personer med greppintensiva yrken. Den är smidig och intuitiv samtidigt som den kompenserar och tillför kraft, uthållighet och styrka.
Bosbec AB
Brighter AB (publ)
C
Calgary Scientific Inc.
Cerner Sverige AB
Cerner är en av världens ledande IT-leverantörer till vården. Vår vision är att kontinuerligt bidra till en bättre vård för den enskilda patienten och bättre hälsa hos hela befolkningen. Våra innovativa lösningar används på över 25 000 vårdenheter i fler än 40 länder vilket ger oss en bra grund för att förstå sjukvårdens och patienternas behov. Genom att ansluta information, människor, olika vårdinrättningar och kommuner bidrar vi långsiktigt till en bättre hälsa för den enskilda individen och för hela samhällen.
CGI Sverige AB
CGI som grundades 1976, är en av världens största leverantörer av tjänster inom IT och affärsprocesser. Genom avancerade konsulttjänster inom IT och affärsutveckling, systemintegration och outsourcing, samt en unik kombination av lokal närhet till våra kunder och en global leveransmodell, hjälper vi våra kunder att utvecklas till digitala organisationer med kunden/medborgaren i fokus. Inom branschsektorn för Hälsa och sjukvård har CGI ett brett utbud av tjänster som hjälper våra kunder att uppnå bättre resultat. Vi har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket är ett fint bevis på vårt engagemang för våra kunder.
CMT Captera MedTech AB
Coala-Life AB
Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Coala bygger på unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling. Coala består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar ditt hjärtljud, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser med EKG. Med Coala tas både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. Du slipper påklistrade elektroder och otympliga apparater. För analysen använder Coala avancerade algoritmer som är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhus. Analysen ger dig resultat inom bara ett par sekunder – direkt i Coala appen. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.
Collabodoc AB
CollaboDoc AB är ett innovativt företag som har utvecklat ett datorstött lättakutskonceptet som idag redan används på 25 vårdcentraler. Tack vare CollaboDocs koncept har läkarnas effektivitet nästan fördubblats, behovet för hyrpersonal har minskat, och den administrativa bördan har reducerats till ett minimum.
Compodium International AB
Compodium har 20 års erfarenhet av kvalificerade videolösningar för hälso-och sjukvården och marknadens mest kompletta och säkra e-hälsplattform för digitala möten. Compodium har ramavtal med Sveriges alla landsting och även driftsansvaret för video-infrastrukturen på Sjunet - ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, särskilt framtaget och anpassat för vård och omsorg.
Conscriptor
Cross Technology Solutions AB
LifePod är en plattform för identifiering och gradering av patienters medicinska prioritet på distans. Produkten förvandlar traditionell kalenderdriven hälso- och sjukvård till behovsbaserad vård för många olika sjukdomstillstånd. Plattformen strukturerar, analyserar och värderar information som förmedlas digitalt från enskilda patienter och utgör ett beslutsstödsystem för bättre och effektivare vård. Vilket medför att man kan fokusera vården och resurserna till de mest behövande patienterna. LifePod ger även aktivt Patientstöd för egenvård och ger insikt samt återkoppling till patienten på olika sätt. Det handlar om att bli sedd och att ge trygghet även på distans. Även påminnelser när man glömmer ta t ex sin medicin, få tips och råd, men även belöningar i sin strävan är viktigt.
CSC
For decades, CSC has helped providers of healthcare operate more efficiently and improve patient safety and outcome. We design our solutions to improve healthcare delivery while maximizing the benefits of technology and effectively managing costs across the healthcare continuum. We have a strong presence in the Nordic Region, supporting clients on their journey towards new models of care and next-generation technologies.
D
Den Danske Stand
Diabetes Tools Sweden AB
Digifundus OY
Digifundus is a leading provider of diabetic retinopathy monitoring services in Finland, which is certified pursuant to ISO 9001:2008. Digifundus has been rendering diabetic retinopathy photography services since the year 2000. Ophthalmic photographers of Digifundus take annually approximately 40 000 fundus photographs, and every year ophthalmologists of Digifundus render more than 15 000 opinions on retinopathy. Digifundus arranges fundus photography in over 140 municipalities of 13 health care districts for every third diabetes sufferer in Finland. Digifundus offers a high-quality, affordable, and effortless for patients alternative for handling screening and monitoring services provided to diabetics diabetic retinopathy within a district at a high level of quality and in an easy and cost-saving way. The objective of the diabetic retinopathy screening services provided by Digifundus is to detect the very first changes pointing to retinopathy, while the objective of the monitoring services is early identification of any changes in the fundus that could threaten vision, and referring the patient for treatment in good time. The goal is to reduce visual impairment to the maximum extent possible, which has obvious significance in terms of national economy as well as quality of life. OUR COMPLETE SERVICE CHAIN INCLUDES: making appointments for screened patients and inviting them to the fundus photography session changing the appointment by telephone and over the internet administering dilating eye drops recording preliminary information carrying out digital fundus photography interpretation of the initial stage of fundus photographs providing ophthalmologist’s opinion storing fundus photographs in the customer’s digital images archive referral to the ophthalmology clinic delivery of opinions to the patient integration of the opinions into the customer’s patient database maintaining an updated patient waiting lists reports to the customer The fundus photography process is flexible for the customer. The dates of photography sessions are agreed with the customer, and on these dates the ophthalmic photographer of Digifundus comes to the customer’s facility to carry out fundus photography for diabetes patients. The specialist of Digifundus carrying out preliminary interpretation drafts statements pertaining to normal fundus photos and those displaying slight changes, and the remaining images are sent via safe data transmission channels via the remote opinion system to an ophthalmologist for rendering the opinion. The diabetic retinopathy screening and monitoring service of Digifundus is fully digital, starting from taking fundus photos to completing the ophthalmologist’s opinion. The opinion drafted by the specialists preparing initial statements, and the opinions rendered by ophthalmologists are promptly delivered to the customer in an electronic form. Digital fundus photographs are stored in the customer’s digital images archive. If necessary, opinions can be integrated directly into the customer’s patient data system. Diagnoses contained in opinions, and treatment recommendations are in line with the current diabetic retinopathy treatment guidelines.
Digital Workforce
DIPS ASA
Donnerberg
E
eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.
Eizo Nordic AB
Entergate AB
Epic
EVRY
EVRY är ett av Nordens ledande IT-tjänsteföretag. Vi står bakom en mängd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället. Du använder dig av våra lösningar när du exempelvis tar ut pengar ur en bankomat, bokar din tågbiljett online eller köper vin till helgens middag. Genom 10 000 medarbetare levererar vi dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till 14 000 kunder, i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Vi förenar spets inom sjukvård med bredd inom IT. Genom kunskap om vården och dess verksamhetsutmaningar skapar vi nytta och levererar lösningar och tjänster som svar på dem. EVRY – We bring information to life!
F
Falck Emergency A/S
Fujitsu Sweden AB
G
Getinge Group Nordic
With the T-DOC Solution, Getinge Nordic is your professional IT Partner within traceability and documentation of sterile instruments. Registered all processes, machines, patients, operations, doctors, case carts etc. that an instrument encounters at the hospital with T-DOC. Use T-DOC to maintain complete traceability between departments and experience smooth sharing of information between sites with advanced T-DOC functionalities. INSIGHT helps manage and coordinate daily activities in and between inpatient departments. Its user interface displays admitted patients, activities, scheduled arrivals and available beds. Read-time update of status informaiton makes effective planning easier and PatientWard support real-time location tracking of staff. . Welcome to meet us in our booth B06:06! VÄLKOMMEN!
Gibotech A/S
Glamox Luxo Lighting AB
Gühring Sweden AB
Gühring Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Gühring KG med säte i Tyskland. Gühring Gruppen har idag ca 7500 anställda och finns representerade i över 60 länder. Gühring erbjuder skåpslagersystem (hårdvara tillsammans med mjukvara) med följande fördelar: 100% kontroll av lagertransaktioner och saldon 100% kostnadskontroll och uppföljning 100% tillgänglighet 100% säkerhet Enkel hantering och administration Oändliga möjligheter till modifikation enligt kundkrav Integration möjlig till andra datasystem
H
HC Products AB
HealthTech Nordic
Hewlett-Packard Sverige AB
Tid för liv med det intelligenta sjukhuset. Man säger ofta att tiden inte går att påverka, men vi kan faktiskt påverka hur vi använder den. Hewlett Packard Enterprise gör sjukhus intelligenta vilket innebär att vårdflöden på ett flexibelt sätt kan optimeras samt att sjukhusbyggnaden i sig kan anpassas utefter verksamhetens behov – idag och allt efter som behoven förändras med tiden. Likt kugghjul i ett urverk samarbetar informations- och kommunikationstekniken tillsammans med personalen för att varje individ ska få den absolut bästa sjukvården. Tänk dig exempelvis att en traumapatient kan få rätt vård redan i ambulansen av en läkare uppkopplad via länk. Väl framme har det intelligenta sjukhuset redan förberetts för att ta emot patienten. Hissar har förbokats, systemen har uppdaterats med information om patienten samtidigt som rätt personal underrättats och hänvisats till salen som förberetts. Informationen kommer därefter automatiskt uppdateras och följa patienten från akuten till nästa steg och till den kliniska personal som sen tar vid. Intelligenta sjukhus behövs! Vill du veta mer? Välkommen till vår monter B07:12.
HiQ Stockholm AB
HL7 Sverige
HP
HP Premium Lounge
Högskolan i Skövde
I
ICURA ApS
IGEL Technology GmbH
Imatis AS