Vitalis stipendium

50 000 kr söker ägare.

50 000 kr söker ägare.

Vinnare av Vitalis stipendium 2017: Louisa Szücs Johansson från Landstinget i Värmland för webtjänsten Hurmårdu.nu

Hurmårdu.nu är en möjlighet för unga människor att på ett enkelt sätt, via symboler, sms och chatt komma i kontakt med vården. Psykisk ohälsa bland unga är en enorm utmaning med stora och snabbt växande samhällskostnader. Hurmårdu.nu bidrar till att sänka trösklarna in i vården för att beskriva hur man mår och vilka bekymmer man har, och därmed fånga upp behovet i ett tidigt stadium. Tjänsten är enkel, innovativ och använder digitalisering för att minska utanförskap och uppnå en mer jämlik vård. Hurmårdu.nu har börjat i det lilla men har potential att skalas upp och bli till hjälp och stöd i vardagen för unga i hela landet.

Bakgrund
Vitalis stipendium vill premiera integrerade lösningar där digitalisering hjälper till att bryta traditionella barriärer och går på tvären mellan olika avdelningar eller huvudmän, till fördel för invånare, patient eller brukare. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt.

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer.

Förutsättningar
De kommande åren kommer att präglas samverkan inom en huvudman och mellan huvudmän men också mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. Stort fokus kommer därför att ligga på möjligheter att dela information. Idag finns förutsättningar att bättre fördela behoven och ge rätt vård/rehabilitering, när den landstingsdrivna vården samverkar med den kommunala omsorgen. Med rätt stöd kan även äldreboenden och egna boenden bli en del i ett nätverksbaserat vårderbjudande.

Vi vill särskilt premiera integrerade lösningar mellan avdelningar eller huvudmän som sätter individen bästa i centrum. Även andra innovativa lösningar är välkomna att ansöka. Särskilt intressant är innovationer som bidrar till att fördela belastningen på olika vårdinrättningar, t.ex. att flytta ansvaret för rehabilitering där så är möjligt.

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.

Stipendiesumma
Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller landsting/region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt landsting/region.

15 ”minutes of fame”
Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury
En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt.

Det står fritt för vem som helst inom vård och omsorg att anmäla kandidater till stipendiet. Dock skall kandidaten vara medveten om att han/hon är anmäld. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:
– effekten av den innovativa insatsen
– hur innovationen är implementerad i organisationen
– möjligheter för nationell spridning av resultatet
– att ansökan innehåller beskrivning av hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, landsting, region och/eller ekonomin i hos dessa huvudmän.

Frågor besvaras av Christer Björkendal, affärsutvecklare Tieto Healthcare & Welfare, +46 (0)104815241, christer.bjorkendal@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235, maria.sterner@svenskamassan.se.

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer endast att användas av Svenska Mässan för att administrera ansökningarna.