Sveriges eHälsokommun

Vinnare av Sveriges eHälsokommun 2017: Västerås stad

Motiveringen lyder: ”Med tydligt ledarskap, uttalad målsättning, inkluderande perspektiv och stort engagemang har man lyckats flytta fram positionerna och visa digitaliseringens potential för brukare, anhöriga och medarbetare. En kommun som ingår partnerskap med dem man är till för och som vill vara en stad med människor och teknik i en framgångsrik symbios. En kommun som visat hur digitala lösningar kan bidra till ett bättre liv för människor med kognitiva funktionshinder. En kommun som generöst delat med sig av sina erfarenheter och varit en föregångare, till stor inspiration för många andra. För ett banbrytande, modigt, metodiskt och uthålligt arbete med invånare och medarbetare i fokus – priset till Sveriges eHälsokommun 2017 går till Västerås stad.”

Bakgrund
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma eHälsovision. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer och HSO – Handikappförbunden.

Alla kommuner är välkomna att ansöka. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

Juryn utser en vinnare
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen. Juryn tittar särskilt på vilka resultat man har uppnått med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Juryn bestod 2017 av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet, Stig Nyman, Ordförande HSO, Lars Liljedahl, Vice ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis. Vinnaren får 50 000 SEK.

För mer information kontakta Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193.

I samarbete med:

handikappforbunden_ny