eHealth Award

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

ehealth_webben

Vinnare av eHealth Award 2017: Coala Life

Coala Life fick pris för sin produkt Coalan, ett slags digitalt stetoskop för hjärtövervakning kopplat till en smartphone.

Bakgrund
Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Juryn består av representanter från olika aktörer inom svensk vård och omsorg.

Fakta om eHealth Award

Vem kan delta?
Svenska småföretag som har en innovativ eHälsolösning eller produkt som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.

Pris
Priset är 50 000 SEK, deltagande vid relevanta konferenser, och publicitet i press samt på Facebook, Linkedin och Twitter.

Kriterier för registrering
– Produkten eller lösningen har pilottestats och påvisat förbättrade resultat för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.
– Produkten eller lösningen är CE-märkt om tillämpligt.
– Produkten eller lösningen måste ha potential för skalbarhet på nationell och internationell nivå.
– Slutanvändaren måste ha involverats, helt eller delvis, i en del av utvecklingen av produkten eller lösningen.
– Produkten eller lösningen måste till viss del förbättra eller påverka en eller fler av följande:
– Förbättra engagemanget hos medborgaren och/eller patienten
– Förbättra kvaliteten i arbetsprocesser för verksamma inom vård och omsorg
– Organisationsutveckling
– Vårdresultat
– Förbättrad livskvalitet, och/eller
– Ge stöd åt vårdpersonal i deras dagliga arbete

Jurymedlemmar 2017
– Agneta Granström, Landstingsråd, Norrlands Läns Landsting
– Anette Falkenroth, CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Emma Spak, Ledamot i styrelsen för Läkarförbundet
– Maria Sterner, Affärsansvarig, Vitalis
– Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne
– Martin Andreasson, Regionråd, Västra Götalandsregionen
– Steven Gallagher, VP, Affärsutveckling EU, Cerner

Följ eHealth Awards Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad!

Kontaktperson
Projektledare: Kirsti-Ann Johannessen, Cerner
kirsti-ann.johannessen@cerner.com, +47 469 30 239

Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025
Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Så här lyder visionen:
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå
en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet
Läs mer om regeringens och SKL’s Vision eHälsa 2025 här.

ehealth_botten_webben