Varför besöka Vitalis?

Träffa de viktigaste beslutsfattarna inom verksamhetsutveckling för hälsa, vård och omsorg.

Träffa de viktigaste beslutsfattarna inom verksamhetsutveckling för hälsa, vård och omsorg.

Vitalis och eHälso-området är i kraftig tillväxt och samlar nu över 3 600 deltagare som under tre dagar skapar nya innovationer, affärer och samarbeten. Vitalis är en mötesplats för alla som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och eHälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl kommuner, landsting och statliga verksamheter som privata aktörer.

Vitalis erbjuder en unik helhet med ett starkt konferensprogram, kombinerat med en stor utställning. Seminarierna på Vitalis spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till exempel på införanden och verktyg för dig som utvecklar och jobbar med eHälsofrågor. På utställningen visar branschens ledande aktörer upp produkter och tjänster inom föreläsningarnas områden.

Röster från Vitalis 2016

Cecilia Karlsson, eHälsostrateg, Landstinget i Värmland
“Helhetsintrycket är mycket bra. Vitalis har blivit mer givande för vårdprofessionerna, den riktar sig inte längre bara till IT-folk. De utmaningar verksamheten står inför speglades t ex i spåret kring invånartjänster. Sedan hittade jag mycket intressant bland utställarna, t ex kring diktering med igenkänning och digitala vårdmöten.”

Bjarne Melvås, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
“Jag var med för första gången och ville se nya, effektiva lösningar för att underlätta processen på en vårdavdelning. Det gjorde jag också, främst i mässdelen, där en del saker var mycket imponerande. Framförallt digitala lösningar för uppdatering av vårdprocessen med digitala patientlistor och lätthanterliga touch screen-funktioner där man snabbt kunde få upp t ex röntgen- och lab-svar, m m. Fantastiskt bra!”

konfkort

massbild2

konf

Utställare på Vitalis 2017

Se vilka som ställer ut på Vitalis.

Se utställarlistan

Se vilka som ställer ut på Vitalis.

Se utställarlistan