Smarta hem och boenden

Smarta hem och boenden

I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt och ny teknik. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård i hemmet. Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas monitorering, nattkameror, trygghetslarm, gps-positionering, sensorer, smarta golv, mobilapplikationer, telemedicin och olika kommunikationslösningar samt teknikstöd.

Vill du ställa ut i området Smarta hem och boenden?
Kontakta Maria eller Håkan.

I samverkan med: Göteborgs stad och Tieto.

652_vp06-gbg-stad         tieto_logo

 

Äldreomsorg@vitalis

– stor satsning på äldrefrågor på konferens och utställning 

Vitalis gör i år en stor satsning på äldrefrågor. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet?