Programrådsmedlemmar Vitalis 2017

Vitalis programråd för tillskapande av konferensprogrammet 2017 bestod av personer som i sina ordinare yrkesroller, på olika sätt, är experter inom eHälsa.

Vitalis programråd för tillskapande av konferensprogrammet 2017 bestod av personer som i sina ordinare yrkesroller, på olika sätt, är experter inom eHälsa.

Nedan ser du en lista på de personer som ingår.

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Karin Båtelson, Sjukhusläkarna
David Liljequist, Vårdförbundet
Jenny Hjalmarson, Famna
Johanna Ulfvarson, Vinnova
Angelica Hafström, Uddevalla kommun
Martin Rydmark, Sahlgrenska Akademin
Lotta Holm-Sjögren, Socialstyrelsen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Brita Nilsson Engström, Inera AB
Ragnar Nordberg och Magnus Fogelberg, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Göran Karlström, Landstinget Värmland
Anette Mårdbrink, B3IT, ICT-gruppen, Swedish Medtech
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Karlsson, Göteborgs stad
Lars Lindsköld, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Lisa Hagberg, eHälsomyndigheten
Emma Spak, Läkarförbundet

per augusti 2016.