Primärvård@vitalis

Primärvården är navet i svensk hälso- och sjukvård och behovet är stort att hitta nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda hålla en god och jämlik vård till alla patienter.

Primärvården är navet i svensk hälso- och sjukvård och behovet är stort att hitta nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda hålla en god och jämlik vård till alla patienter.

Efter det stora intresset förra året har vi valt att återupprepa och utvidga denna heldagen fylld av ny inspiration och fler konkreta goda exempel på verksamhetsutveckling med ny teknik i primärvården.

Vad innehåller dagen?
Målsättningen med dagen är att inspirera och sprida konkreta goda exempel på hur nya arbetssätt och ny teknik skapat förbättring i både vården och arbetsmiljön. Vi vill fokusera på hur utvecklingsarbetet och förändringsresan gått till och vad vi kan dra nytta av i andra verksamheter. Vi får ta del av erfarenheter från Storuman till Stockholm om hur arbete med distansstöd kan användas både för personal och patienter inom primärvården. Vi kommer också få höra mer om hur företag som Kry och Min Doktor arbetar och hur de ser på sin roll i relation till den traditionella primärvården. Dessutom blir det spaningar framåt och samtal kring vad som driver förändringar och hur vi kan fånga kreativiteten hos personal och patienter. Vår förhoppning är att denna dag kommer att sprida utvecklingsviljan vidare.

Vem vänder sig dagen till?
Förhoppningen är få se en bred uppslutning från primärvårdens alla yrkesgrupper, från dig som är kliniskt verksam och vill få verktyg att driva förändring från golvet, till chefer och politiker som ska tillhandahålla förutsättningarna.

Datum och tid
Onsdag 26 april 2017 kl. 8.30-17.