Guide för att föreläsa på Vitalis

Denna guide är skapad för att ge dig ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om så vänta inte utan registrera direkt.

Denna guide är skapad för att ge dig ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om så vänta inte utan registrera direkt.

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis 2017! Ditt föreläsningsförslag lämnar du här.

Läs gärna igenom hela denna guide. Om du efter det har någon fråga eller att något verkar oklart så tveka inte att kontakta Konferensansvarig Hans Almvide direkt på hans.almvide@gmail.com eller 0722-48 22 40.

För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

 • vara aktuell
  Att presentera erfarenheter som är allmänt kända sedan lång tid eller erfarenhet som ännu inte finns för att man inte har hunnit införa en förändring eller systemlösning hör inte hemma i Vitalis konferensformat.
 • vara icke-kommersiell
  I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen då skall kunna genomföras så bör t.ex. kund, användare eller patient genomföra presentationen utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Ifall någon är intressera av vilken produkt som användes så är Vitalis programråd övertygad att den personen kan ställa frågan till dig som föreläsare i efterhand och få nödvändiga referenser. Även kommersiella aktörer kan få genomföra föreläsningar. Viktigt är då att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar. Kommersiella presentationer kan genomföras som en del av partnerprogram med Vitalis och i samband med Vitaliskonferensen pågår en utställning där kommersiella budskap kan användas.
 • följa de teman som gäller för 2017 år Vitalis
  Om din föreläsning blir antagen så får du ETT personligt tredagars konferenskort för Vitalis 2017. Observera att föreläsare får själva ansvara för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.


Datum

Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Vitalis 2017.

30 november 2016, sista inlämningsdatum, Call for Proposal

Senast 1 februari 2017, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte

Senast 31 mars 2017, första version av föreläsning inskickad

Senast 14 april 2017, slutlig version av föreläsning inskickad

25-27 april 2017, Vitaliskonferensen

Ändrar anställning/uppdrag

Meddela omgående så att Vitalis kan bedöma om föreläsningen skall utgå eller ej.

Format

Föreläsningarna under Vitalis är 30 minuter och genomförs som presentation ifrån scen med stöd av powerpointpresentation.

I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så måste detta tydligt framgå i inskickad beskrivning.

I första hand så skall det vara en föreläsare. Flera föreläsare kan antas om det finns ett klart syfte med det och att det ger ett medvärde till innehållet (observera att endast en föreläsare får konferenskort).

Vitalis powerpointmallar skall användas och dessa kommer att tillhandahållas antagna föreläsare. Vitalis programråd kan föreslå annan föreläsningstid eller presentationsformat som en del av antagningen av en föreläsning. Vitalis förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar

Som föreläsare är du skyldig säkerställa att:

 • föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • alla källor finns angivna


Beskrivning av föreläsning

Fyll i formuläret så gott du kan. Förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Vitalis programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Titel

En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare

Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Kort beskrivning av föreläsningen

Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen

Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föresläsning är det som passar in på Vitalis. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till

Välj här den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men försök tänk igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Nyckelord

Välj här upp till max fyra nyckelord som du anser passar din föreläsning. Dessa nyckelord kommer att användas för sökfunktioner i onlineprogram så välj noga.

Föreläsningens syfte

Detta kan vara den svåraste uppgiften att besvara. Här önskar vi att du redan nu tar ställning till varför du skall hålla en föreläsning på Vitalis2017. Vad vill du att den som besöker din föreläsning har med sig när din tid är slut?

 • Verktyg för implementering
 • Orientering
 • Inspiration
 • Övrigt


Kunskapsnivå

Då besökarna på Vitalis har olika bakgrundskunskaper så har du här en möjlighet att tydliggöra vilken kunskapsnivå din föreläsningsnivå främst vänder sig till.

 • Introduktion

o Ger en bred överblick över ämnet

– Fördjupning

o Förutsätter baskunskaper i ämnet

o En kort introduktion kan vara en del av föreläsningen

 • Avancerad

o För de redan kunniga och frälsta

o Introduktion bör ej vara en del av föreläsningen

o Ett större faktainnehåll och ett högre tempo efterfrågas här

Språk

Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan dock också accepteras.

Biografi

Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.