Äldreomsorg@vitalis

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Äldreomsorg@vitalis

– stor satsning på äldrefrågor på konferens och utställning 

Vitalis gör i år en stor satsning på äldrefrågor. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt.

Utdrag ur programmet 2017

Tisdag

eHälsa i EU – Policy, initiativ och program med fokus på vård och omsorg för äldre
Silas Olsson, SICS Swedish ICT
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6307

E-hälsotjänster för personal i hemsjukvården – vad används, vad planeras och vad har provats men lagts ned?
Johanna Persson, Lunds universitet
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6488

Elderly care and welfare technology in Denmark
Hans Erik Henriksen
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6687

När IoT kom till hemtjänsten
Tommy Ceder, Östersunds kommun
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6423

Professionell teamkonferens med patient/ brukare i kommunal verksamhet
Carina Wiberg och Isa Nyberg, Hagfors kommun, Tyra E O Graaf, Tieto
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6399

Onsdag

Användandet av mobil teknologi för att öka oberoende och självständighet bland äldre
Marie Sjölinder, SICS Swedish ICT
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6419

Att våga
Ninette Hansson, Burlövs kommun
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6326

Förbättrad användarbarhet av kvalitetsregistret Senior alert förbättrar kvaliteten i vård- och omsorg av äldre.
Anna Trinks, Region Jönköpings län
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6459

AllAgeHub – center för forskning, utveckling och innovation kring tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik
Ulrica Björner, GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6636

Results and effects from Patient@home
Søren Møller Parmar-Sielemann, Uffe Kock Wiil, University of Southern Denmark
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6689

Tillsyn på distans – Erfarenheter och lärdomar
Jörgen Forshäger, Trygghetsjouren
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6610

Torsdag

Förändringsresa genom engagerade medarbetare – så skapar vi förutsättningar för framtidens välfärd
Anna-Lena Westman, Göteborgs Stad
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6624

Leda och styra mot nytta
Åsa Jahnsson, Göteborgs Stad
Läs mer: http://invitepeople.com/public/seminars/6468

För fler föreläsningar inom området, läs här >>

Missa inte heller Robotics@vitalis – en utställning och ett aktivitetsområde kring robotar inom bland annat äldreomsorgen. Så kallade hälsorobotar kan hjälpa till med till exempel påklädning, måltider och toalettbesök, men även ge närhet och tröst. Såväl en spännande glimt av framtiden, som teknik som redan är i bruk!

Målgrupp
Vi riktar oss till dig som jobbar strategiskt med äldrefrågor inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst; socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och upphandlare m fl.

Vill du medverka i konferensen eller har idéer kring konferensinnehåll? Läs gärna mer om hur du kan skicka in dina föreläsningsförslag.

Smarta hem och boenden

I anslutning till konferensspåret Äldreomsorg@vitalis arrangeras en utställningsdel med fokus på smarta hem och boenden. Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas monitorering, nattkameror, trygghetslarm, gps-positionering, sensorer, smarta golv, mobilapplikationer, telemedicin och olika kommunikationslösningar samt teknikstöd.

Vill du ställa ut i området Smarta hem och boenden?
Ta vara på möjligheten att träffa intresserade besökare från kommunal vård, omsorg och socialtjänst! Du kan boka ordinarie monteryta i valfri storlek eller enkla och prisvärda paket där du till en låg kostnad kommer till en färdig mindre monter, inklusive företagsnamn, matta och belysning. Kontakta Maria Sterner eller Håkan Arenvid.

I samverkan med: Göteborgs Stad och Tieto.

652_vp06-gbg-stad       tieto_logo

Möten över gränserna

Den kommunala utvecklingen inom området handlar inte bara om att hitta lösningar i den egna verksamheten. Många invånare har sammansatta behov som kräver insatser från olika huvudmän, såväl kommun som landsting. Vitalis ger dig möjlighet att träffas över gränserna och på så sätt hitta gemensamma lösningar.