Inbjudan till utmärkelse: Sveriges eHälsokommun 2017

Finalister 2017

Eskilstuna
Västerås
Göteborg
Linköping
Sollentuna

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma eHälsovision. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Den nya utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer och HSO – Handikappförbunden.

Sista datum för ansökan var den 15 mars

Alla kommuner är välkomna att ansöka. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2017. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2017 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen. Juryn tittar särskilt på vilka resultat man har uppnått med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Juryn består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet, Stig Nyman, Ordförande HSO, Lars Liljedahl, Vice ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Vinnaren får 50 000 SEK och utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis invigning, den 25 april 2017.

Hålltider

15 mars Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun
27 mars
Juryn utser 5 finalister
5 april
Sista dag för juryn att ställa kompletterande frågor
5-24 april
Juryarbete för att utse vinnare
25 april
Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2017 tillkännages under högtidliga former på Vitalis

För mer information kontakta Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193.

I samarbete med:

handikappforbunden_ny

Ansökan Sveriges eHälsokommun 2017

För att ansöka skall kommunen beskriva sitt eHälso- och digitaliseringsarbete genom 53 kryssfrågor och en beskrivning i fri text. Stor vikt läggs vid den fria beskrivningen. Sista ansökningsdag den 15 mars.

Första steget – besvara kryssfrågorna
Markera hur långt kommunen kommit i sitt eHälsoarbete genom att kryssa för siffran 0, 1, 2, 3 eller 4 för var och en av de 53 frågorna. Frågorna är uppdelade i områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning och berör såväl det övergripande arbetet i kommunerna, som arbetet i de olika omsorgsverksamheterna.
0. Ej planerad
1. Planerad
2. Påbörjad
3. Nästan där
4. Uppnådd

Andra steget – beskriv kommunens eHälsoarbete
Beskriv i text hur kommunen arbetar med digitalisering och e-hälsa kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Hur främjar ni en god och jämlik hälsa, självständighet och delaktighet hos patient/brukare/invånare? Vilka nyttor har uppnåtts för individer, medarbetare och verksamhet? Hur skapar man en organisation som tar tillvara nya innovationsmöjligheter? Lyft gärna fram exempel på hur nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar kommer förändra/har förändrat verksamheten.

Kommunens fria text skall vägledas av de frågeställningar som anges i respektive ingress nedan och får totalt vara på högst 12 000 tecken. Tänk på att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.