Vitalis stipendieföreläsningar Tre finalbidrag presenteras

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-12:00

Beskrivning

Lunds universitet och Region Skåne – för sitt verktyg som ger såväl patient som vårdpersonal bättre förståelse kring samband mellan blodtrycksnivån och det dagliga livet, vilket kan leda till en bättre behandling av högt blodtryck.

Region Dalarna – med Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för vuxna patienter med astma inom primärvården i Ludvika.

Regionalt Cancercentrum väst – med sin lösning att med hjälp av ett VR-verktyg och en mobilapplikation förmedla information om strålbehandling vid cancersjukdom, med syfte att förbättra behandlingsresultat och korta ner väntetider för patienterna.

Föreläsare
Maria Boström Distriktssköterska
Marie Persson Distriktssköterska
Frida Smith PhD, utvecklingsledare, Specialistsjuksköterska
Ulrika Andersson Doktorand, ST-läkare