Vision för välfärdsteknik – Vi skapar förutsättningarna - Presenteras av Storstockholm

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 12:00-12:15

Beskrivning

Stockholms läns kommuner har tillsammans tagit fram en vision för välfärdsteknik. Med filmen “Från grunden upp” skapar vi dialog kring nödvändiga förutsättningar för att digitalisering inom socialtjänstens område verkligen ska få ett brett genomslag. Storsthlm, kommuner i samverkan, berättar om ett sätt att förklara och lyfta behoven av infrastruktur och ökad interoperabilitet.

Presenteras av Storstockholm