Verksamhetsutveckla digitalt i social omsorg

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

Det finns mängder av information, kunskapsstöd och aktörer inom e-hälsoområdet. Hur navigerar man i denna djungel? Tillsammans med flera kommuner och nationella aktörer tar eHälsomyndigheten fram ett nationellt stöd som ska underlätta och effektivisera verksamhetsutvecklingen i social omsorg. Det nationella stödet är den digitala mötesplats där du söker och finner vägledande information för digitalisering.

Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det bidrar till att frigöra resurser i verksamheten samt till en mer jämlik vård och omsorg. Verksamhetsutveckling berör alla och det är en del av det vardagliga arbetet och då är det viktigt att man hittar rätt information och har det stöd man behöver.

Vi berättar om hur långt vi har kommit i arbetet med det nationella stödet.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie