Varför växer e-hälsobranschen i Sverige och vad ger det för samhällsnytta?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

E-hälsobranschen i Sverige och Norden växer kraftigt tack vare en ökande global efterfrågan på högkvalitativa och moderna vårdlösningar. Digitaliseringen av vårdsektorn, såväl nationellt som globalt, är fortfarande i sin linda – och Sverige är världsledande på området.

Under den här sessionen tittar vi närmare på tre aspekter av att e-hälsobranschen växer:
• Varför växer branschen så kraftigt i just Sverige och Norden?
• Vilken effekt får jobbskapande och nya digitala vårdlösningarna på samhällsnyttan?
• Vilka är företagen som går i bräschen i den nya branschen, och när får Sverige sin e-hälsomotsvarighet till Spotify och Klarna?

Att e-hälsobranschen växer skapar inte bara nya arbetstillfällen, utvecklingen innebär i förlängningen också förbättrad sjukvård. De nya digitala lösningarna för hälso- och sjukvården gör vården mer tillgänglig för patienter samtidigt som vårdpersonal får bättre verktyg och därmed kan hjälpa fler patienter – en grundförutsättning för att klara det växande vårdbehovet.

Vårdsektorn är nästa bransch att digitaliseras, flera branscher dessförinnan har gjort det med goda resultat. Digitaliseringen förändrar och ger upphov till nya företag, och i Sverige och Norden finns en mycket stor mängd företag med just nya digitala hälso- och sjukvårdslösningar. Flera av de här företagen har stora möjligheter att bli e-hälsomotsvarigheten till Spotify och Klarna. Det här är inte framtiden, det här händer nu.

Sessionen leds av Marianne Larsson, chef för Nya branscher på Region Skåne-ägda Innovation Skåne och projektledare för Nordens största samling uppstartsbolag inom e-hälsa, HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige samt Cobis i Danmark och Norway HealthTech.