Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:00-17:00

Beskrivning

Digitaliseringen möjliggör bättre hälsa och vård, till nytta för såväl patienter och vård- och omsorgspersonal som medborgare i allmänhet. Men som i alla stora omställningar finns det hinder på vägen som måste övervinnas innan vården digitaliserats.

Sessionen inleds med en kort beskrivning om digitaliseringens möjligheter och en spaning in i år 2025 då den svenska regeringens och SKL:s Vision eHälsa 2025 ska vara realiserad. Inledningen på tio minuter ges av Marianne Larsson, chef för Nya branscher på Region Skåne-ägda Innovation Skåne och projektledare för HealthTech Nordic.

Runt om i Norden pågår digitaliseringen av vården och hinder som ny teknik, äldre användare, budget, upphandling och frågetecken kring evidens övervinns. Under den här sessionen samlas nordiska aktörer som berättar hur just de gjort för att övervinna hindren, deltar gör:

• Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL
• Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholm Läns Landsting
• Endre Sandvik, projektdirektör, Oslo kommun
• Sofia Gerward, kardiolog och sektionschef, Region Skåne, och projektledare, Innovation Skåne
• Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare, Min Doktor

Panelmedlemmarna ges tre minuter vardera att redogöra för sin respektive lösning. Därefter leder Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD/Sydsvenskan, panelen i ett samtal i 30 minuter varpå publiken ges möjlighet att ställa frågor.

Målet med sessionen är att sprida goda exempel för att inspirera fler att övervinna hindren. Ännu har ingen i Norden, kommun, region eller land, löst alla hinder och åtnjuter de fördelar som det digitala paradigmskiftet för med sig, så avslutningsvis frågar vi panelen: Varför det inte hänt än, och vem eller var det sker först?