Vägen mot en ensad terminologi – SUSSA:s arbete för gemensam struktur

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 08:30-09:00

Beskrivning

De nio Sussalandstingen* har gått ihop och ska ensa, rensa och terminologibinda 22 000 vårdtermer och ge dem en meningsfull struktur inför sin resa in i ett nytt vårdsystem. Hör om deras progress och utmaningar i strävan mot en enhetligare vårddokumentation och hur de kombinerar språkvetenskap och digital teknik med kunskap från verksamhetskunniga i hela vården.
Regionerna och landstingen i Örebro län, Västerbotten, Sörmland, Blekinge och Västernorrland Norrbotten, Halland, Dalarna och Gävleborg

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie