Utveckling av ett implementationsverktyg för digitala lösningar i vården

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:00-16:30

Beskrivning

Vi tar fram ett svenskt anpassat verktyg som konkret kan tillämpas för att kartlägga upplevda möjligheter och hinder för förändrade arbetssätt både avseende faktorer på individ – och organisatorisk nivå för att underlätta implementering.

Implementationsverktyget ska kunna mäta förändringsbenägenhet i hälso- och sjukvården vid införande av digitala lösningar.

Resultatet av användandet av ett sådant verktyg är en checklista, åtgärdslista eller manual för att skapa förändringsbenägenhet i den organisation som står inför införandet av digitala lösningar.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie