Utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:30

Beskrivning

Utredningen Välfärdsteknik i Äldreomsorgen ska i mars 2020 lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten. Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik. Förslagen ska gälla ­ adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen, ­ förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik, ­ förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll. I en workshop vill kommittén ta del av era erfarenheter för att bättre förstå de möjligheter och hinder som främjar och hämmar införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen och som är av vikt för utredningens frågor.
Att få del av din och din kommuns kunskap och erfarenheter kring arbetet med välfärdsteknik är en viktig informationskälla och kommittén passar på att få del av den kunskap som finns hos Vitalis deltagare. Vi vill också ta vara på möjligheten att fördjupa oss i frågor som uppkommit under utredningens arbete fram till och med seminariet på Vitalis.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie