Utfall i digital vård – vilka lärdomar kan vi dra från insamlade data?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

De senaste åren har trenden med digitala vårdkonsultationer svept som en våg över Sverige. Men vad är det faktiska utfallet av de digitala konsultationerna och vad tycker vårdpersonal som arbetar med digitala vårdmöten? Vi presenterar unika metadata, insamlat från både privata och offentliga vårdgivare från hela Sverige och redovisar utfallet av de faktiska konsultationer som vårdgivarna själva registrerat.