Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

IVO presenterar vad vi ser inom området välfärdsteknik, med utgångspunkt i den förstudie som IVO gjort under 2018. Vi diskuterar de olika faktorer som vi identifierat i förstudien som kan påverka utfallet för brukarna.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie