Tillsyn av digitala vårdtjänster – vad ser IVO?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

IVO presenterar vad vi ser inom området digitala vårdtjänster, med utgångspunkt i den förstudie som IVO gjort under 2018. Vi beskriver bl.a. de risker som är förknippade med om vården ges utan att patienten träffar hälso- och sjukvårdspersonal fysiskt.

Vi berättar om pågående tillsynsinsatser och hur vi planerar tillsyn inom området framåt.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie