The Intelligent Enterprise and Experience Management

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 14:30-15:00

Beskrivning

Henrik Cronebäck, ansvarig för SAP Qualtrics i Norden kommer att prata om varför det är så viktigt att förstå hur vi som patienter upplever vården och hur vi kan göra den bättre i vår strävan att uppnå patientcentrerad vård.
 
Idag behöver alla (företag/vårdgivare/myndigheter) förstå och agera på hur de upplevs. Både ur ett externt perspektiv (patienter, kunder, partners och konsumenter) och ur ett internt perspektiv. Vad tycker personalen om sitt jobb?
 
Presentationen innehåller en introduktion till det som kallas “Experience Management” och ni kommer att få höra om hur bl a NHS i UK jobbar med både patient- och medarbetarupplevelsen. Hur mäter man den på bästa sätt?  Hur får man fram informationen och hur agerar man på den? Vår förhoppning är att ge dig kunskap om hur en patientcentrerad vård kan förbättras genom att förstå upplevelsen och kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten med målet att få mer nöjda patienter och personal.