Teledermatoskopi i primärvården optimerar handläggningen av malignt melanom.

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Malignt melanom i huden är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Tidig upptäckt och operation av melanom är avgörande för prognosen. Vid Teledermatoskopi fotograferar Primärvårdsspecialisten misstänkta förändringar med en mobilkamera genom ett mobilanpassat dermatoskop. Bilder och bakgrundsdata skickas via en mobilapplikation till en digital plattform där Melanomspecialisterna tar del av informationen, granskar bilderna och skriver ett utlåtande. Inom ramen för Teledermatoskopiprojektet, initierat av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, genomfördes 2018 en retrospektiv studie av 103 st teledermatoskopiska konsultationer genomförda på en vårdcentral i centrala Stockholm. Resultatet visar att 43 st av de 103 primära konsultationerna rekommenderades för operation. Bland dessa angavs 6 st fall ha en "Stark misstanke om melanom" och operationen genomfördes inom 1 vecka på vårdcentralen. Provsvaren visade invasiva melanom i samtliga dessa fall. För 19 st operationer angavs "Viss misstanke om melanom", här fann man ett tidigt melanom (in situ). För 18 st operationer angavs "Ej säkert godartad förändring", här hittades enbart godartade förändringar. På samma vårdcentral har man visat att andelen operationer av hudförändringar minskat med 40% sedan man infört Teledermatoskopi. Sammanfattningsvis visar dessa studier att Teledermatoskopi leder till snabb diagnostik och kort ledtid till operation med en hög träffsäkerhet för melanom samtidigt som andelen ej nödvändiga operationer minskar.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie