Tämja vilda system med openEHR och andra godbitar i Region Östergötlands digitaliseringsplattform?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Hos vårdgivare finns ofta många “inofficiella” vård-IT-relaterade system och en växande mängd externa appar, som fyller viktiga verksamhetsbehov men har sårbar förvaltning eller begränsad (ibland obefintlig) integration som leder till dubbeldokumentation och försvårar samordning. På engelska kallas fenomenet “feral systems”, alltså vilda system. Även för vårdgivare med en strategi att försöka samla patientdata till ett fåtal centralt beslutade och förvaltade system så tror vi att det är bättre att hitta vägar att “tämja” de vilda systemen än att försöka bedriva utrotningsjakt. Föredraget visar hur vi med hjälp av olika delar av Region Östergötlands Digitaliseringsplattform (RÖD) vill stödja verksamheter som ser ett behov av skräddarsydda lösningar för det som inte löses tillräckligt bra av huvudsystemen.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie