Taligenkänning i Sundhedsplatformen; en historia om strukturerad data, färre klick och arbetsglädje

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

En läkare och en projektledare berättar från var deras perspektiv om upplevelserna kring att använda taligenkänning i Sundhedsplatformen.

Två regioner i Danmark har under de senaste två åren gemensamt genomfört det hittills största IT-projektet inom dansk ehälsa, införandet av Sundhedsplatformen till 44.000 sjukvårdsanställda användare och 2,5 miljoner medborgare. Implementationen har varit utmanad av missnöje och motstånd bland den kliniska personalen, speciellt inom läkarkåren.

Under det sista kvartalet 2018 har två regioner i Danmark genomfört ett pilotprojekt vidrörande införande av taligenkänning med syfte till att stödja arbetsflödet i Sundhedsplatformen. Pilotprojektet har undersökt hur tillvida taligenkänning kan ge bättre användarupplevelse för den kliniska personalen, mer effektiva arbetsflöden på kliniken, högre kvalitet i dokumentationen och en upplevelse av större närvaro i patientkommunikationen. På en neurologisk avdelning har 21 läkare och 2 sjuksköterskor fått pröva på taligenkänning. Pilotprojektet avslutas med en formulärundersökning med deltagarna i projektet, med insamling av data från Sundhedsplatformen samt med en manuell genomgång av kvalitetsgranskning av kliniska anteckningar före och efter pilotperioden. Studiens resultat kommer visas som en del av presentationen, som även kommer bjuda på mini-intervjuer med involverade läkare samt exempel på den praktiska användningen.

De preliminära resultaten är positiva: ” Jag har fått ett helt annan energiöverskott till att utöva de grundläggande läkaruppgifterna, prata med patienter och informera dem … och man märker den där pirrande arbetsglädjen, den sticker liksom fram näsan”. Så säger en äldre överläkare på Neurologisk avdelning efter endast två veckors användning av taligenkänning. Det ser ut som att taligenkänning kommer kunna avvärja några av de utmaningar som läkarna upplever, och samtidigt understöttar verktyget insamling och användning av strukturerad data. Hur upplever vårdpersonalen användningen av taligenkänning och vilken betydelse har användning av verktyget för patientens upplevelser kring sitt vårdförlopp och kommunikation som mottagits? Är taligenkänning ett av de verktyg som kan understötta framtida storskaliga implementationer inom sjukvården?

Kom förbi och hör mer om:
• Hur angrep man pilotprojektet?
• När är taligenkänning en succé? Hur mäter man detta?
• Hur upplever vårdpersonalen användningen av taligenkänning?
• Vilka blev resultaten från pilotprojektet?
• Reflektioner över om taligenkänning framöver ska skapa bättre arbetsflöde på kliniken, och vad taligenkänning i framtiden kan bidra med i storskaliga implementationer inom hälso- och sjukvård.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Föreläsare
Mette Lindelof consultant in neurology University Hospital Zealand
Språk
Engelska
Rum
F1