Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 14:00-14:30

Personer med funktionshinder inom kommunikationsområdet inte lika möjligheter till samhällsservice, arbete och socialt utbyte på grund av att distanskommunikation inte är anpassad för dem. Det är en icke försumbar grupp med tanke på att 2 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning och att ca 10% av dessa har behov av kommunikationshjälpmedel utöver hörapparater. Gruppen ökar i takt med att antalet äldre blir fler.

I många år har dock utveckling drivits inom området e-kommunikation och hjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda. Utvecklingen har kommit så långt att lösningarna som finns på helt vanlig telefoni nu är bra för alla.

Det har också tagits fram standarder, direktiv och policys som kan vara till stöd för de som vill kvalitetssäkra sin kommunikation med avseende på delaktighet och nåbarhet. Exempel på sådana är Webbtillgänglighetsdirektivet, Totalkonversation, WCAG 2.1 och vanlig telefoni. på denna föreläsning går vi igenom dessa.

De vanligaste typerna av apparna för kommunikation talar idag inte med varandra.
Genom att följa standarder, direktiv och policys kan vi få en infrastruktur som funkar överallt och för alla. En slags teknisk Lingua franca.